Is jouw hond echt gelukkig?

Is jouw hond echt gelukkig?

Is jou hond echt gelukkig? Of weet je eigelijk niet echt of je hond gelukkig is? Hoe zie je nou of je hond een gelukkig leven leidt, en welke rol speel jij in het geluk van je hond?

Gelukkige hond

Is jou hond echt gelukkig? Geef jij je hond wat je hond ook echt nodig heeft? Weet je dat dit geheel afhankelijk is van de combinatie Ras-eigenschappen, karakter en persoonlijkheid van de hond?

Ras-eigenschappen

Elk hondenras is eigelijk gefokt met een bepaald doel om ons als mens te kunnen helpen in de uitoefening van hun taak.

Dit kan zijn,

 • Hulp bij de jacht (Bijvoorbeeld aangever of ophalen van aangeschoten wild)
 • Drijvers van vee (veedrijvers)
 • Bewakers van vee
 • Enz. enz.

Zo heeft elk ras een bepaalde taak gekregen door op deze eigenschappen te fokken waardoor de honden steeds gespecialiseerder werden in hun taken.

Karakter

Het karakter kan een onderdeel zijn van het karakter van de hond, dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Je kan zowel een introverte als een extroverte hond hebben. Dit is een karaktereigenschap.

Introverte hond

Introvert dog

Als je een introverte hond hebt, zie je heel vaak dat de hond zich altijd zorgen maakt. Een introverte hond is een hond die de kat uit de boom kijkt voordat je hond een beslissing neemt om te reageren. Als die zorgen niet op een goede wijze wordt ondersteund en begeleidt bij onzekerheden, kan je hond ongewenst gedrag gaan vertonen zoals bijvoorbeeld uitvallen naar mens en dier.

Extroverte hond

extrovert dog

Heb je een extroverte hond die eigenlijk altijd heel onbevangen in het leven staan. Extroverte honden staan altijd open om de wereld samen met jou te ontdekken. Extroverte honden hebben vaak heel ander ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld het tegen iedereen opspringen omdat ze iedereen even leuk vinden.

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is een dynamisch en georganiseerd geheel van karakteristieken (voelen, denken, doen) die aan de hond kunnen worden toegekend. Deze eigenschappen beschrijft de manier waarop een hond in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop de hond leert om gemotiveerd te worden.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is nog geen gedragsprobleem. Het ongewenste gedrag is gedrag die we bij de hond niet wensen. Ongewenst gedrag is pas ongewenst als de begeleiders het als niet gewenst ervaart. Ongewenst gedrag is nog geen gedragsprobleem. Ongewenst gedrag is gedrag die we bij de hond liever niet wensen. Ongewenst gedrag is pas ongewenst als de begeleiders het als niet gewenst ervaart. De begeleider is namelijk degene die bepaald wat de hond wel of niet mag. Is jou hond echt gelukkig?

Problemen met je hond

Heb je nou problemen met je hond, zou je jezelf deze vragen eens moeten stellen waarbij je heel goed naar je hond kijkt.

 • Stel jezelf dan eens de volgende vraag aan jezelf:
 • Heb jij empathie voor de gevoelens van de hond?
 • Hoe ga jij met die gevoelens om van je hond?
 • Herken jij die gevoelens van je hond?
 • Wat is jou houding naar je hond die in stress verkeert?
 • Snap ik waarom mijn hond dit gedrag vertoond?
 • Hoe ga je in het dagelijks leven met je hond om?
 • Geef ik mijn hond wat de hond echt nodig heeft?
 • Help ik hier mijn hond mee?
 • Wat kan ik veranderen om mijn hond beter te begeleiden?

Fysieke of mentale pijn

pijn

Pijn bij honden is een heel groot onderschat probleem. Ik hoor veel te vaak, ach, mijn hond is een aansteller. Nee, voordat je hond al pijn aangeeft wordt het je hond de pijn al vaak te veel, dus aanstellers zijn er niet in hondenwereld. Wat wel zou kunnen is dat soms het piepen en janken van schrik, en daardoor je hond verkeerd wordt begrepen. Dit zie je heel vaak bij herders. Lees in dit blog meer over pijn.

Honden kunnen raar gedrag gaan vertonen als ze pijn hebben. Dit is het opvangen van signalen van je hond en die ook begrijpen.

Bijvoorbeeld:

 • Ineens bijt de hond als je tegen hem aanstoot.
 • De hond speelt niet meer zoals je hond altijd deed.
 • Je hond trekt zich terug.
 • Probeert juist aandacht te trekken.
 • Gromt meer en laat veel meer zijn tanden zien.
 • Hond oogt en is niet vrolijk.
 • Loopt stijf en stram.
 • Heeft een kort lontje, kan dus veel minder hebben.
 • Enz. enz.

Vertrouwen in jou als begeleider

vertrouwen

Hoe mooi zou het zijn als je hond onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen in jou als begeleider heeft. Dan zou je hond ook niet meer weglopen bij een harde knal, onraad, angst of als je hond ergens van schrikt, maar komt dan juist naar jou toe, omdat jij voor je hond de veilige haven bent geworden.

Hoe mooi is het als je hond zelf kiest dat je hond bij je wil lopen zonder te trekken? Kan dat? Ja zeker, kan dat…..

Hoe mooi is het dat je hond automatisch bij je wil zijn? De reden dat de hond heel graag bij je wil zijn , houdt in dat je hond je volledig vertrouwd.

Hoe bouw je dan dat vertrouwen op? Dat is een heel proces door anders te leren kijken en omgaan met je hond.

Als je een pup krijgt of hebt, leer ik dit al direct in de Puppy-begeleiding. Adopteer je een hond die al iets ouder is kan je dit ook makkelijk doen door Dan mee te doen met de Tips en Tricks VIP waarbij je dan ook online begeleiding krijgt hoe je dit moet gaan aanpakken. Ook kan je Tips en Tricks half jaars programma volgen zonder de online begeleiding. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor angstige honden, en hoe ga je om met deze emoties van je hond.

Hoe starten de omgangsnormen met je hond

Als je een pup opvoedt, start dan niet met de manipulatie van de snoepjes en de trucjes. Natuurlijk is het makkelijk als je hond gaat zitten, en misschien ook leuk om dat te leren. Dit niet de essentie van de opvoeding van je pup. Het moet toch veel belangrijker zijn om je pup op te voeden i.p.v. kunstjes te leren?

Hoe kan je problemen simpel oplossen?

bril

Je kan al veel problemen die je ervaart met je hond oplossen door met een andere bril naar je hond te leren kijken en te begeleiden. Wat is de essentie van een goede opvoeding van je pup/hond? Is dat echt 4x per dag oefeningen met je puppy doen, of bestaat er nog veel meer waar je rekening mee moet houden?

Puppy Werkboek

puppy werkboek

Wil je starten met het echte opvoeden van je pup? Koop dan nu mijn Puppy werkboek waarin je wordt begeleidt in de aanloop en opvoeding van je pup. In dit werkboek staat alles wat je moet weten voor de opvoeding van je pup.

Puppy Begeleiding

Puppy Begeleiding

Training1

Wat is goede Puppy Begeleiding versus Puppy Cursus? Er zit een wezenlijk verschil in hoe je je pup opvoedt. Er zijn ook nog steeds heel veel theorieën over het opvoeden van een pup. Eigelijk alle puppy cursussen zijn gebaseerd op, hoe je een pup zo snel mogelijk moet laten luisteren naar zijn begeleider. Pups krijgen amper de tijd om zich geestelijk te ontwikkelen, door ze als pup al voor de harde wereld voor te bereiden waarin we samen leven.

Puppy Cursus

Als je je pup koopt is de sociale druk heel hoog om naar de hondenschool te gaan om je Puppy zo snel mogelijk in het gareel te krijgen. Is dit wel zo verstandig om direct na aanschaf naar een Puppy Cursus te gaan met je pup?

How Owners Lose Their Dogs Trust 3

Bedenk eens dat je pup net bij je is komen wonen, je pup is uit zijn of haar veilige omgeving getrokken en ook de moeder is ineens weg. Op zich al een trauma, maar dan is de pup net bij je en dan is de sociale druk al direct zo hoog dat je zo snel mogelijk naar de hondenschool moet.

Je pup is geen robotje die zomaar zijn gevoel aan de kant kan zetten. Ook je pup moet verwerken dat deze in een totaal nieuwe omgeving terecht is gekomen en dit moet verwerken. De pup moet aan de nieuwe regeles in het nieuwe huis wennen en uiteraard aan zijn nieuwe begeleiders. Kortom, het hele veiligheidsgevoel is de pup in 1 keer afgenomen.

Is dit dan ook het goede moment om direct te starten me een Puppy Cursus? Nee, eerst moet je Puppy de tijd krijgen om te acclimatiseren en aan zijn nieuwe begeleiders te wennen en te leren vertrouwen.

Hoe belangrijk is de Puppy Cursus werkelijk?

De Puppy Cursus zoals die nu op vele hondenscholen wordt gegeven is gebaseerd op het leren van trucjes zoals de ZIT, STA, AF, HIER, enz. enz. De pup moet zo snel mogelijk leren luisteren naar je commando’s. Is je pup een Robotje? Nee toch……?

Het leerproces van je pup

Een pup leert op precies dezelfde manier als een kind. Door positieve ervaringen op te doen en daardoor neuronen connecties in het brein te laten maken is cruciaal om je pup tot een evenwichtige zelfzekere hond te laten opgroeien. Des te meer je pup al deze connecties kan opbouwen des te stabieler zal je pup opgroeien. De hond met zelf de beslissingen kunnen nemen of iets goed of slecht is, en alleen de hond kent de hondentaal als geen ander. Dit kunnen wij als begeleiders niet eens bedenken hoe de honden onderling met elkaar communiceren.

Connecties in de hersenen opvouwen

Vertrouwen opbouwen

Wederzijds vertrouwen opbouwen met je pup kan je op de volgende manier doen.

Laat je pup beslissingen nemen:

 • Te spelen met een andere hond(en).
 • Respecteer als je puppy iets niet wil.
 • Help en bescherm je pup als hij/zij bang is.
 • Dwing je pup niet tot iets wat je pup nog niet wil of aankan.
 • Zorg dat er positieve associaties worden opgebouwd bij je pup.
 • Leg jou wil niet op bij je pup, laat je pup zelf ondervinden.

Bedenk dat alles wat negatief is, het vertrouwen van je pup in jou schaadt en daardoor je ook direct vele stappen terug doet in het opbouwen van vertrouwen. Bedenk Hierbij dat het opbouwen van vertrouwen het allerbelangrijkste is voor je puppy.

Pyramide van Maslow met uitleg

Hoe belangrijk is het veiligheidsgevoel van je pup?

Dit is een heel groot onderschat probleem bij zowel de nieuwe begeleiders van de puppy’s als bij de hondenscholen. Helaas wordt er nog veel te weinig geïnvesteerd in het veiligheidsgevoel van de puppy’s.

Je kan je afvragen wat belangrijker is? De trucjes die de pups moeten leren op de hondenschool of juist die begeleiding krijgen die de pups echt nodig hebben om hun veiligheidsgevoel te waarborgen en de pup te laten opgroeien tot een stabiele hond die ook graag bij je wil zijn uit eigen vrije wil.

Heel bewust heb ik daarom de Puppy Cursus / Begeleiding ontwikkeld om juist te werken aan het veiligheidsgevoel van je pup in jou goed te ontwikkelen door goede begeleiding d.m.v. het cursus boek en de intensieve online coaching voor de eerste 3 maanden.

Puppy cursus / begeleiding

De aanbieding voor Puppy Begeleiding loopt eind augustus af. Dus koop hem snel als je de opvoeding van je pup echt belangrijk vind!

Heb je wel eens een conflict met je hond?

Heb je wel eens een conflict met je hond?

Conflict

Heb je wel eens een conflict met je hond? Vast en zeker!

 • Hoe herken je nou of je een conflict hebt?
 • Hoe is je begeleiding van je hond?

Papieren versnipperen (Slopen)

Je hond start bijvoorbeeld met slopen van iets onschuldigs. Papier versnipperen komt heel veel voor. Wat probeert je hond jou dan te vertellen? Je moet niet vergeten, dit is een vorm van communicatie, niet dat de hond je bewust aan het pesten is, wat vele wel denken. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van de hond. Er is nl. altijd een oorzaak waarom een hond iets doet, of dit een medisch probleem is of mis – communicatie is. Er is altijd een onderliggend reden, wat aan de eigenaar is om uit te zoeken wat er aan de hand is om de begeleiding van je hond in goede banen te begeleiden. Het is altijd een ACTIE – REACTIE.

Hoe kan je slopen oplossen?

Als een hond iets sloopt wat niet de bedoeling is zoals waardevolle papieren, of je hond begint aan de tafelpoot te knagen, of de hond eet je schoenen op. Hoe los je dit dan op?

Leidt je hond af en geef hem iets wat hij wel mag slopen ervoor in de plaats. Iets wat geen waarde heeft. Ik geef bijvoorbeeld de krant die hij helemaal uit elkaar mag trekken en slopen. Het kost niks, je hond is lekker bezig, want de behoefte van slopen is er, en blijft er ook zolang je hond nieuwe verbindingen in de hersenen aan moet maken. Slopen is ook een proces waar je hond van leert. De hond leert net als een kind door fouten te maken, en van fouten maken leer je. Ook slopen is een behoefte die heel belangrijk voor je hond zijn om als stabiele volwassen hond te kunnen fungeren.

Opgekropte frustratie

Slopen kan ook een vorm van opgekropte frustraties zijn die er uit moeten. bij honden met verlatingsangst zie je heel veel sloopgedrag. Slopen is voor de hond ook stress oplossend omdat het afleidt van het grootste probleem, nl. de hond met verlatingsangst wordt alleen gelaten waardoor je hond helemaal in paniek raakt. Door te slopen geeft de hond dat een oplossing voor dat moment zonder zich te realiseren wat hij eigenlijk aan het doen is.

Elke hond gaat in min of meerdere mate door sloopfases. Accepteer dat je hond die behoefte heeft. Als je kwaad wordt op de hond zal de frustratie en het onbegrepen voelen alleen maar toenemen, waardoor de hond ook alleen maar meer zal gaan slopen. Dat sloopgedrag gaat alleen helemaal weg als hij die behoefte ook mag uitvoeren. Door deze mis – communicatie en onbegrip zal jij en je hond alleen maar uit elkaar groeien i.p.v. een goede vertrouwensband opbouwen.

42085332 1934246869947256 5596754407195672576 n

Grommen en tanden laten zien.

Je hond gromt naar je en laat zijn tanden zien. Hoe neem je dat op en hoe ga je hiermee om? Ook dit is nl. hele belangrijke communicatie.

Laat je hond zijn tanden zien als hij lekker op een bot aan het kluiven is? Je hond zegt je eigenlijk dat je afstand moet houden terwijl hij druk bezig is met zijn bot, de hond wil alleen maar van zijn bot genieten. Hier gaat het veel te vaak fout. Je wil namelijk niet dat de hond tegen je gromt, laat staan dat hij zijn tanden laat zien, dus pakken we het bot maar af!

Helaas gebeurt het dus veel te vaak dat het bot wat je net aan je hond hebt gegeven weer wordt afgepakt, terwijl de hond dat nou juist probeert te voorkomen. De hond wil alleen maar van zijn bot genieten op zijn eigen plekje, en met rust worden gelaten. Op onderstaande foto’s kan je de communicatie zien van mijn hond. Mijn hond laat me weten dat hij met rust gelaten wil worden.(vergis je niet want respecteer je dat niet of wordt zijn bot hier weggehaald is de kans heel groot dat de hond wel bijt.) Op de laatste foto zie je hem ook ontspannen aan zijn bot liggen kluiven, hij weet dat hij met rust wordt gelaten en het bot niet wordt afgepakt.

Het verschil tussen bot weghalen, of met rust laten kauwen.

Veel honden reageren heel heftig als ze een bot krijgen. Er valt of staat veel hoe de begeleider de hond hierin begeleidt. Gunt de begeleider de hond zijn genot, of is de begeleider zo onder de indruk van zijn gegrom en dat geshow van zijn gebit, dat hij direct het bot afpakt. In hoeverre wordt er dan naar de behoefte van de hond gekeken en naar de hond geluisterd. Het enige wat de hond wil is in alle rust van zijn bot genieten op zijn eigen plekje.

Bouw vertrouwen op met je hond.

Vraag aan je hond of hij het bot naar je wil brengen, laat het afgeven en geef het dan als beloning ook weer direct terug aan je hond, laat hem weer rustig kauwen op zijn eigen plekje. Benader nooit je hond als hij lekker op zijn plekje aan het bot aan het kluiven is. Als je dan toch het bot onverhoopt een keer moet verwijderen, laat je het bot afgeven en ruil je het tegen iets wat voor je hond gelijkwaardig is. Zo voorkom je dat hij terugvalt in zijn resource garding. (bewaken van zijn bot)

Naar je happen of bijten.

Naar je handen happen is ook wel bekent. Wat betekent dat nou als je hond je “zomaar” in eens naar je handen hapt? De hond wil niet bijten maar moet wel communiceren. De hond heeft al op alle fronten zijn best gedaan om je te laten weten dat er iets aan schort.

Als een hond hapt bij bijvoorbeeld bij aanraking, zou het zomaar zo kunnen zijn dat je hond veel pijn heeft. Als je hond hapt heb je echt een conflict met je hond! De hond misschien niet met jou maar jij wel met je hond. Niemand wil immers dat zijn hond bijt. Laat je hond dat door een dierenarts controleren of er iets aan de hand is.

Afleren van grommen en tanden laten zien.

Omdat honden niet meer mogen grommen of hun tanden laten zien, nemen we heel veel van hun communicatie af. Hoe zou jij jezelf voelen als je niet meer mag praten? Hoe communiceer je dan dat je bijvoorbeeld pijn hebt? Dit is wat we dagelijks wel veel honden aandoen. Doordat honden zich niet meer op natuurlijke manier mogen uiten zullen ze veel eerder tot bijten overgaan. Juist omdat ze een aantal stappen op de agressie-ladder niet meer mogen vertonen.

agressie-ladder

Blaffen en janken een probleem?

Veel honden blaffen en janken, ook dit is een communicatiemiddel. Heel veel honden blaffen en janken uit frustratie, ze worden niet begrepen door hun begeleiders. Hoevaak zeg je tegen je hond dat ze niet mogen blaffen? Heb je je weleens afgevraagd waarom je hond blaft? Is dit echt wel omdat ze waaks zijn of is het toch om een andere reden? Vaak denken we het te weten maar hoevaak ik nog zie dat men er nog helemaal naast zit.

Blaffen als er wordt aangebeld

Vaak hoor ik mensen zeggen hoe waaks hun honden wel niet zijn, blaft altijd als er wordt aangebeld. Is dat ook waaks-heid of zit hier een totale andere reden achter? Ik kom in heel veel huizen om de honden op te halen, en ze uit te laten. Wat veel mensen niet beseffen is dat ik de meeste honden moet wekken en helemaal niet blaffen. Ik weet ook precies wanneer de eigenaren thuis zijn want dan blaffen ze vaak wel. Ze geven dus aan dat er iemand aankomt, dus niet om mensen weg te jagen zoals een waker doet.

Angst, de grootste misvatting.

Wat heel vaak over het hoofd wordt gezien is dat vele honden in angst leven, de honden zich vaak totaal niet begrepen voelen. Elke keer als er conflicten tussen hond en begeleiders zijn, is het veel te vaak dat er verkeerd gereageerd wordt op de angsten van de hond. Door de Actie (bijvoorbeeld slopen) en Reactie (hoe de begeleider reageert) is van cruciaal belang in de vertrouwensrelatie tussen de hond en begeleider. Alleen bij de begeleiding van je de hond kan je hond over zijn angst helpen. Dat redt je niet door kwaad te worden als je hond fouten maakt, ook die moet je hond maken om te kunnen leren hoe de hond zich zou moeten gedragen. Een hond moet net als bij kinderen allerlei verbindingen in de hersenen maken om tot een stabiele hond te kunnen opgroeien.

De vraag waarom je hond doet wat die doet?

Als begeleider zou je eerst jezelf eens moeten afvragen, waarom je hond deze reactie heeft. Als je weet WAAROM, kan je daarmee aan de slag.

Waarom:

 • Ben je bang?
 • Blaf je?
 • Grom je?
 • Laat je je tanden zien?
 • Jank je?
 • Die blikken?
 • Schuilen / verstoppen?
 • Uitvallen?

Als je dan de waarom weet dan kan je de HOE vraag naar je hond stellen.

Hoe kan ik als je begeleider je:

 • Helpen?
 • Mij laten vertrouwen?
 • Begeleiden?
 • Anders helpen?

Begeleiding van je hond

Als je ziet dat je hond angstig wordt, je hulp nodig heeft, dit zie als de hond achter je gaat staan of tussen je benen komt, respecteer dan dat je hond het teveel wordt en haal je hond uit die situatie vandaan. Al is het maar totdat je hond bedaart is en je hond weer rustig is.

Nu zie je het nog veel te veel gebeuren, als de hond het veel te veel wordt, en hulp komt zoeken bij de begeleider. De hond de hulp niet krijgt die de hond nodig heeft.

Dat je dan hoort….

Oohhh , Zo spelen ze altijd! Deze honden, die zijn aan elkaar gewaagt. Dus je ziet niet wanneer het je hond teveel wordt, je hond probeert de clown uit te hangen, dat werkt niet, dan laat hij zijn tanden zien, wat ook niet helpt dus wordt de hond bijna gedwongen om echt van zich af te bijten. Dit moet de hond dan ook doen omdat jij als begeleider niet ingreep toen je hond om hulp kwam vragen en je het gewoon liet gaan. Zo spelen ze toch altijd? Tot het iemand een keer boven zijn pet groeit en wel schade heeft omdat niemand zag dat de hond die beet het heel moeilijk had en geen hulp kreeg.

Wat zie je dan gebeuren, De hond die hulp komt vragen probeert te schuilen, ontkomen, aan de op dat moment de belager (andere hond). De hond wil even een time out…. even tot zichzelf kunnen/mogen komen. De hond krijgt niet de mogelijkheid omdat hulp uitblijft. Je ziet dat de hond het moeilijk heeft, niemand helpt de hond dus wat doet de hond in zijn uiterste nood…… Zijn tanden gaan geheel bloot, en de hond wordt eigenlijk gedwongen om uit te vallen voor het kwartje bij de andere hond valt.

Wat leert je de hond dan op dat moment?

De hond leert dat hij/zij niet wordt gesteund op moeilijke momenten dus moet ik het zelf uitzoeken, dus ga ik maar uitvallen…. vluchten… of de clown uithangen (oversprong-gedrag) Dit zijn eigenlijk allemaal gedragingen die je moet voorkomen. Het is een tekort van begrip / kennis van je hond, terwijl deze kennis juist zo belangrijk is in het goed te kunnen begeleiden van je hond. Helaas wordt hier door de gemiddelde hondenschool veel te weinig aandacht aan besteedt.

Gratis E-Book

Hoe herken je angst bij je hond?

Hoe herken je angst bij je hond?

Angst herkennen

Hoe herken je angst bij je hond?

Kijk eens naar bovenstaande foto’s, herken je deze blikken? Wat denk je wat het bij jou hond betekent als je deze blikken ziet?

Op de 1e foto is heel duidelijk aan de lichaamstaal te zien dat deze hond heel bang is. Deze hond zit helemaal in elkaar gekropen bijna in foetus houding.

Op de 2e foto houdt de hond de kop laag, wat hier vooral opvalt is dat hij zijn oogwit laat zien. Heel bezorgt om wat komen gaat.

Op de 3e foto zie je dat de hond helemaal in elkaar is gekropen en zich heel klein probeert te maken, ook hier valt het oogwit enorm op.

Je ziet bij alle 3 de honden een iets andere houding terwijl ze alle 3 toch erg bang zijn. Het is bij lang niet alle honden hetzelfde wat ze laten zien, er zitten subtiele verschillen tussen de houdingen van de honden, kop naar voren of juist naar achteren, naar beneden.

Angst erkennen

Als je angst niet erkent en niet met je honden aan het werk gaat om deze angsten te overwinnen, kan deze angst in de toekomst echt problematisch worden.

Angst kan omslaan in agressie, ontwijken, schuilen, weglopen, vechten, oversprong gedrag (de clown uithangen) Je Moet echt als je een angstige hond heb aan de slag om de vertrouwensband die je met je hond opbouwt nog veel meer te versterken. De hond moet zich bij jou als begeleider veilig voelen. Is dit niet het geval dan zal de angst alleen nog maar meer versterken waarin de hond kan doorslaan.

De agressie ladder

agressie ladder

Op de agressie ladder zie je hoe de stress door angst opbouwt. Het kan zomaar zijn dat je voorgaande vele signalen van je hond hebt gemist of waarschijnlijker is dat je de hondentaal niet erkent en dus ook het bijvoorbeeld grommen hebt afgeleerd, dan gewoon een paar stappen op de agressie ladder overslaat en direct in de aanval overgaat door direct te bijten.

Het is daarom ook zo van belang om met de angst van je hond aan het werk te gaan en voor om angst bij je hond te leren herkennen. Het beste is om als je een pup neemt te leren herkennen hoe angst er bij jou pup uitziet en hiermee aan het werk te gaan. Dat betekent juist niet dat je je hond moet dwingen om datgene waar je hond angst voor heeft te dwingen om er naar toe te gaan om zijn angst onder ogen te komen. Dat zou neerkomen op: Als jij bent voor muizen of spinnen en je wordt in een kamer geplaatst waar het krioelt van de muizen of spinnen, wordt ij jou de angst dan minder of wordt het juist versterkt?

Durf jezelf in je hond te verplaatsen en hoe zou jij het voelen om gedwongen te worden, want je hond moet het vaak maar ondergaan zonder dat jij als begeleider denkt goed bezig te zijn maar de angst in feite alleen maar erger maakt.

Wil je thuis met je hond een cursus volgen over herkennen van angst, omdat de hondenschool nog veel te veel prikkels geeft kan dit nu bij Dogsview.nl

Download gratis E-Book

Pijn, hoe herken je het?

Pijn, hoe herken je het?

WEN1770 2

Pijn is het moeilijkste te herkennen bij je hond.

Toch laten de honden wel hun pijn zien. Het is aan de begeleider om de pijn te vertalen. Honden kunnen jaren met verborgen leed lopen zonder dat de eigenaar iets in de gaten heeft, vaak omdat er een blinde vlek ontstaat rondom je eigen hond.

Ik vertel het verhaal van Roxy.

Roxy was een prachtige dame die vol in het leven stond. Elke ochtend stond ze te popelen om met me mee te gaan met de hondenuitlaatservice. Nadat haar mannetje in 2006 was ingeslapen ging Roxy in de rouw, wat eigenlijk heel normaal is voor je hond. Samen rouwde we om Quincy maar op een gegeven moment viel het mij op dat ze zich letterlijk heel voorzichtig van haar stoel liet glijden en dan een voor een haar poten naar achteren strekte. Dat is het enige wat mij op dat moment opviel.

Toch een afspraak gemaakt met de dierenarts om dit na te laten kijken omdat mijn gevoel zei dat er echt iets aan de hand was. De dierenarts was het met me eens en heeft gelijk foto’s van haar rug gemaakt. Zoals je op onderstaande foto kan zien had ze dus spondylose. Dit is een erg pijnlijke aandoening voor je hond want elke stap doet enorm zeer.

Screenshot 20190308 191456 Facebook 2

Niemand weet hoelang ze hier al mee rondliep zonder te weten dat ze spondylose had.

Eind 2016 kwam ik in aanraking met CBD olie. Deze olie werkte zo goed voor haar dat ik besloot deze CBD olie zelf te gaan maken. Ondertussen ging het met Roxy erg wisselend. De ene dag ging beter dan de andere dag en daar moest ik de olie op aanpassen. Ik heb de pijnstilling langzaam afgebouwd omdat ze het zo goed op de CBD olie deed. Ik heb dit in overleg met de dierenarts gedaan en ook de dierenarts stond versteld hoe goed ze het deed.

Tot de week voor mijn vakantie in 2018. Ineens vond ik bloed op de bank. Ik dacht direct “Dit is echt niet goed” Maar wat heeft ze en waarom verliest ze zomaar bloed?

Direct met haar naar de dierenarts gegaan met haar urine, het bleek een zware blaasontsteking dus kreeg ze direct antibiotica. Er werd ook direct bloedonderzoek gedaan en daar bleek uit in vergelijking met het bloedonderzoek van het jaar daarvoor dat haar nieren met 25% achteruit waren gegaan en dat ze bloedarmoede had.

Bij mij gingen alle alarmbellen rinkelen en ik wist direct dat het goed mis was, want waar kwam ineens die bloedarmoede vandaan ook al was die maar licht, het was er wel.

De dierenarts vond het niet alarmerend want dit bloedbeeld hoort bij een hond van 10. Ik vond het erg veel, en inderdaad was er verder niet veel verontrustend te vinden. Alle waardes zaten in de normale waarden.

Maar waarom was ze dan steeds zo wanhopig aan het hijgen? We dachten beide dat het pijn gerelateerd was, ze had immers spondylose. Mijn gevoel bleef maar aan me knagen, er was iets, maar wat….. als de dierenarts het al niet ziet, waarom zou hij mij dan geloven. Wanhopig werd ik ervan, want ik wist dat het echt helemaal niet goed zat al wil je er echt niet aan.

Het hijgen werd al maar erger en erger. Ik deed oproepen op fb, smeekbedes. Er meldde zich een dierenarts en zij bekeek de filmpjes van Roxy en bekeek ook haar uitslagen. ze miste ook het een en ander en zij kwam tot de conclusie dat Roxy geen pijn had maar dat ze het heel benauwd had. Ik moest haar plaspillen gaan geven, want zoals zij het zag liep ze vol met vocht.

Een uur nadat ze de plaspil had gehad, kreeg ze eindelijk rust en kon ze slapen. Dit zou kunnen wijzen op hart falen. Hier werd ze ook direct op onderzocht. Ook haar hart bleek gezond te zijn, maar wat had ze dan toch, want er was echt wel iets aan de hand.

4 weken later kreeg ze een buikecho, hieruit kwam helaas uit dat ze een enorme tumor op haar leverkwab had die op haar poortader hing. Dat was dus de reden dat ze volliep met vocht. Helaas hebben we 8 oktober 2018 afscheid van haar moeten nemen.

Als je denk dat je pijn kan zien aan je hond.

Kijk dan eens naar de foto’s hierboven.

 • Zie je pijn?
 • Hoe ziet pijn eruit?
 • Hoe kan een hond toch nog spelen die doodziek is?
 • Wat zie jij op deze foto’s?

Pijn herkennen.

Pijn kan je alleen herkennen als je weet waar je naar moet kijken.

Waar kijken we nu naar als de hond pijn heeft?

 • Hijgen
 • Smakken
 • Mank lopen

Kijk je ook naar de 12 subtiele delen die kunnen voorkomen bij pijn?

 • De hond loopt anders
 • De hond gaat steeds zitten tijdens de wandeling
 • Je moet de hond meetrekken aan de riem
 • De hond gaat steeds meer snuffelen
 • De hond speelt niet meer met andere honden
 • De houding van je hond is anders
 • De hond reageert anders
 • De hond is gespannen
 • De hond is agressiever
 • De hond heeft een kort lontje
 • De hond eet / drinkt minder of juist meer
 • Je hond is angstig

Alle bovenstaande subtiele signalen van pijn kunnen voorkomen bij honden.

Let op: Een hond laat niet snel zijn pijn zien, dus als de hond piept omdat je bijvoorbeeld op zijn poot staat, is dan omdat het echt zeer doet. De hond stelt zich nooit aan om aandacht te vragen. Helaas hoor ik nog veel te vaak dat de hond zich aanstelt. Dat is ontkenning van pijn die nooit erkent zal worden, hierdoor zal de hond langer met pijn lopen.

Wil je meer weten over Emotie en Angst die ook een onderdeel van pijn kunnen zijn geef je dan op voor Tips en Tricks half jaars programma

Het negatieve effect van domineren en corrigeren.

Het negatieve effect van domineren en corrigeren.

Het negatieve effect van domineren en corrigeren. 

 

Steeds vaker zie je dat honden weer gedomineerd en fysiek gecorrigeerd worden. Dit is zo zonde, want je beschadigd hiermee het vertrouwen die de hond met jou wil opbouwen..

niko balks leash 2

Waarom domineren wij de hond onbewust?

Domineren?

De hond wordt vaak onbewust gedwongen. Je pup moet overal mee naar toe, of je pup wil of niet, de pup wordt meegesleurd aan zijn halsband of tuig. Er wordt totaal niet naar de signalen van de hond gekeken, hoe deze reageert op de situatie. Wat eigenlijk veel belangrijker is.

Hondentaal is heel belangrijk voor jou om je hond te leren lezen, maar zeker ook voor de pup om te begrijpen wat je pup je probeert te vertellen. Te erkennen dat je hond emoties heeft, te erkennen dat je pup angstig is. Je dwingt je pup vaak ongewild in situaties en je pup moet het ondergaan omdat hij aan een riem zit en niet weg kan lopen.

unnamed 3 1

Als begeleider van onze honden is het noodzakelijk om te leren dat je hond probeert te communiceren. Het is aan de begeleider om te leren wat je hond precies tegen je zegt. Door de emotie van je pup te negeren en de hond in gedwongen situaties te brengen, wordt de angst alleen maar groter. Als de hond opgroeit en keer op keer emoties van je hond worden genegeerd, kan je hond niet anders dan zelf een beslissing te nemen en zich dan bijvoorbeeld reactief op te stellen.

shutterstock 357500222 2

Uitvallende hond

Voordat je er erg in hebt heb je dan een uitvallende hond aan de riem. Doordat je geen rekening hebt gehouden met de emoties van je hond tijdens de opvoeding van je hond, is dit er bij je hond ingeslopen. Jou wil hebt opgelegd bij je hond, zonder rekening te houden met de emoties en angsten van je hond. heeft de hond gedwongen om te moeten reageren op zijn emotie.

Als je hond uit uiterste noodzaak uitvalt, zie je dat de verreweg de meeste honden fysiek worden gecorrigeerd, omdat het ongewenst gedrag is. Had je de hond, als pup gelijk angsten en emoties leren herkend, maar vooral de emoties erkend had, was het niet eens tot uitvallen gekomen.

Het uitvallen komt doordat alle emotie’s die je hond heeft, worden genegeerd door de begeleider. Als je pup bang is, waarom hem dan toch in die situatie trekken? Door keer op keer zijn emotie’s (onbedoeld) te negeren loopt bij de hond op een gegeven moment het emmertje over. Veel mensen zeggen dan dat je hond niet is (goed) is opgevoed! Daar zit natuurlijk ook een kern van waarheid in, maar

441523

Correctie’s

Begeleiders worden hierdoor naast dat de hond ook nog eens uitvalt nog onzekerder gemaakt, weten niet hoe ze moeten reageren om hun hond te helpen. Alles wat ze dan doen is vaak naar de mensen luisteren die er geen verstand van hebben.

Vaak begint hier het corrigeren van de hond met hulpmiddelen om te trachten om de hond niet te laten uitvallen. De begeleider start vaak met een slip-ketting om de hond te kunnen corrigeren. Omdat het gedrag hierdoor alleen maar erger wordt wordt er regelmatig zwaarder geschut ingezet waarvan het gebruik nu gelukkig is verboden. De prik-band en de stroom-band of ook wel bekend als E-collar. Helaas worden ze nog steeds toegepast.

Uiteraard werken deze gruwel-werktuigen juist averechts en zal het foute gedrag alleen maar erger worden omdat bij elke pijnprikkel die de hond krijgt zijn vertrouwen in de begeleider afnemen.

Als je hond in angst is opgegroeid, er nooit met emotie gewerkt is, zal elke hond voor zichzelf gaan opkomen. De hond moet dan voor zichzelf opkomen omdat het vertrouwen in de begeleider er niet meer is. Het gedrag aan de riem zal dan alleen maar toenemen omdat de hond niet kan weglopen. Hierdoor zal het vertrouwen van de begeleider in zijn hond alleen maar afnemen waardoor de situatie alleen maar verslechterd.

Wat moet je doen om het vertrouwen van je hond terug te krijgen?

Je zou eerst moeten beginnen om de emotie’s van je hond te leren erkennen, en dat is echt niet makkelijk, Je zou hiervoor Tips en Tricks half jaars programma kunnen volgen. Ik begeleidt je dan via e-mails hoe je de emotie’s leert herkennen. Je kan ook het VIP programma kiezen, ik begeleidt je dan in de besloten Facebook groep. Ik kom daar 1x in de week live om je te helpen je vragen te beantwoorden zodat ik je nog gerichter kan helpen. Verder zal ik dagelijks vragen beantwoorden die worden gesteld in deze groep.

Bouw wederzijds vertrouwen op tussen jou en je hond. start hiermee als pup en voorkom hiermee vele toekomstige problemen. Ik heb hiervoor ook een online puppycursus ontwikkeld die je stap voor stap leert hoe je met de emotie’s van je pup moet omgaan. Ook met de puppycursus zal ik je stap voor stap begeleiden met vragen via de Facebook groep.

Geduld en empathie

Wat vaak vergeten wordt is dat je het vertrouwen veel moeilijker kan herstellen, Als je direct met vertrouwen aan het werk gaat,.is die band gegarandeerd. Het duurt zo lang voordat de hond je vertrouwd, Als steeds maar dat vertrouwen dat zo belangrijk is in de relatie met je hond wordt geschonden. Zelfs de kleinste correcties zijn voor deze honden reden genoeg om weer terug te vallen in hun oude gewoontes. Ze hebben geleerd dat ze emotioneel voor zichzelf moeten opkomen omdat ze zich niet begrepen voelen. Je onbewust toch kleine correctie’s geeft door bijvoorbeeld onoplettendheid, worden er alweer een aantal stappen terug gedaan. Daarom kan je beter het eerste jaar veel tijd en energie steken voor een goede basis van je hond, als dat je het vertrouwen weer moet gaan heropbouwen wat veel langer duurt.

Gratis E-Book

Schermafbeelding 2021 02 07 om 22.59.21

De psychologie van de hond

De onderliggenden problematiek van gedragsproblemen.

80% van alle puppy’s die in Nederland worden verkocht zijn broodfok puppy’s.
Vele factoren spelen een rol, hoe een hond zich gedraagt op situaties afhankelijk hoe je pup is gehecht in de Neonatale periode.
Als de hechting van de pup niet goed gaat, kunnen er allerlei problemen ontstaan tussen de pup en eigenaar/begeleider.
Welke invloed heeft Prenatale-, Neonatale- en de vroege socialisatie periode op het gedrag van de pup?

Hechting problemen.

Wat zijn de uitwerkingen van een hechting probleem qua gedrag?

• Vermijdende hechting,
• Ambivalente hechting,
• Gedesoriënteerde en gedesorganiseerde hechting,
• Reactieve hechting.

Hechting probleem hoeft geen gedragsproblemen te zijn, gedragsproblemen zou een uiting kunnen zijn van een hechting probleem.

Ook de disbalans van stresshormonen die rechtstreeks via de placenta tijdens de dracht in de bijnieren van de pup zijn opgeslagen spelen een grote rol op het gedrag van de hond. Deze schade is onherstelbaar.

Emotie herkennen en erkennen.

Emotie herkennen en erkennen.

Emotie herkennen en erkennen (1)

Hoe herken je een emotie?

Er zijn 6 emoties die honden ook kennen. Kan jij die emoties bij je hond herkennen en zo ja, erken je die dan ook?

  • Vreugde
   Gelukkig, Opgelucht, Plezier, Tevreden, Verrukt, Trots, Enthousiast.
  • Angst
   Rusteloos, Fobisch, Paniekerig, Schrik, Zenuwachtig, Ongerust, Bezorgd, Nerveus, Wantrouwend, Hysterisch.
  • Verdriet
   Zwaarmoedig, Zelfmedelijden, Bedroefd, Wanhopig, Rouwend, Ongelukkig, Ellendig
  • Boosheid
   Verbolgen, Ergeren, Verbitterd, Wrok, Geïrriteerd, Vijandig, Verontwaardigd, Agitatie, Woede
  • Verbazing/verrassing
   Gechoqueerd, Verbijsterd, Verwonderd, Overrompeld
  • Afschuw
  • Minachtend, Aversie, Weerzin, Ontzet.

Leer de emoties herkennen in de Puppycursus van Dogsview.nl

Emotie herkennen is het aller moeilijkste bij je hond, het is van belang om om ze toch echt te herkennen om ze te kunnen erkennen. Hoe ga je dan met zo’n emotie om?

Emotie kan je pas gaan leren herkennen als je weet wat er speelt bij je hond. Het is een Actie-Reactie tussen jou en je hond. Vertrouwen van de hond in zijn begeleider wordt nog veel te veel geschaad doordat emoties niet worden herkent, of dat er geen aandacht voor is.

Waarom is het zo belangrijk om emoties te herkennen?

Het verhaal van Snowy:

Snowy, was een hele angstige en zieke hond toen hij aankwam vanuit Spanje. Nadat hij lichamelijk was hersteld, bleef hij heel angstig voor mensen, vooral mannen en kinderen zijn voor hem zeer beangstigend. Hij duikt letterlijk in de bosjes in om mensen te ontlopen.

Ik weet totaal niks van zijn achtergrond in Spanje omdat er meer verhalen waren, Ik kan duidelijk aan zijn gedrag zien dat hij geen goed leven heeft gekend. Ik kan mij heel goed voorstellen dat hij echt niet goed is behandeld. De stichting waar ik hem vandaan heb hangt van leugens in elkaar en heb nooit een eerlijk antwoord gekregen op mijn vragen omtrent Snowy. Sterker nog, toen de kritische vragen kwamen werd ik abrupt geblokt.

Ik heb hem nog nooit gedwongen om in contact te komen met mensen, sterker nog… Mensen mochten hem niet benaderen omdat hij dan totaal in de stress schoot. Als ik zou toestaan of dwingen dat hij met mensen moet omgaan, komt er wel de kwestie vertrouwen om de hoek kijken. Als hij mij niet kan vertrouwen dat hij veilig is, wie kan hij dan nog wel vertrouwen?

Waterwerk

Voorbeeld: Bij waterwerken moest ik hem beschermen, naar mij werd niet geluisterd als eigenaar en begeleider, Ik werd ondermijnt in het pad wat ik samen had ingezet om Snowy zo goed mogelijk te helpen. Zij zouden mij wel even vertellen hoe en wat ik moest doen, om hem van zijn angst af te helpen. Ze hadden al wel 21 jaar ervaring met honden. De bedoeling was om hem nota bene door een man op te pakken en in het water tillen en te laten zwemmen. Blijkbaar hadden ze geen ervaring met zeer angstige buitenlandse honden. Ik zei, dit gaat echt niet gebeuren, Snowy is als de dood voor mannen, Ten eerste is dit vragen dat er iemand gebeten gaat worden. Wat ik nog veel erger vind is dat je je kan afvragen wat dit voor Snowy doet met het vertrouwen in mij als eigenaar en begeleider, als ik dit zou toestaan? Kan Snowy mij dan nog wel vertrouwen als ik dat toe sta? Nee toch… Ik ben wel zijn veilige haven en hij moet mij door dik en dun kunnen vertrouwen!

Zelfvertrouwen/ bescherming

Je moet als eigenaar van je angstige hond stevig in je schoenen staan om te zeggen, Nee, dat gaan we echt niet doen. Zeker als je denkt dat je met professionals te maken hebt, want wat bleek achteraf…. degene die over Snowy zei dat hij overprikkeld was, omdat ik ging oefenen om hem in de boot te laten, en dit volgens de instructeur niet snel genoeg ging, niet eens een kynologisch instructeur was. Hij totaal geen kennis bleek te hebben over leer-principes en mij ging hij wel even vertellen hoe ik met mijn hond moest omgaan. Ik ben dus ook met deze club per direct gestopt ter bescherming van mijn hond.

Als het voor jou gevoel niet goed zit, of iemand jou omgang ondermijnt met jou hond, stop dan direct, je schaadt meer dan dat je goed doet. Zoek iemand die bij je past om je te helpen als je een probleem ondervindt met je hond. zoek iemand die op dezelfde golflengte denkt en voelt over omgang met je hond, je kan jezelf heel moeilijk veranderen in de omgang met je hond. Wat je moet leren is om je hond beter te begrijpen om aan te voelen wat jou hond echt helpt.

Door emoties niet te herkennen kunnen honden zich op verschillende manieren gaan uiten. Door het niet herkennen en daardoor niet erkennen van emoties bij je hond ondermijn je telkens weer het wederzijds vertrouwen die je wilt opbouwen met je hond.

Vertrouwensband

Omdat een vertrouwensband zo belangrijk is tussen hond en begeleider, is het zo van belang om een passend ras bij je te zoeken en te investeren in je hond met een passende opvoeding die je meer brengt dan de standaard oefeningen.

Waarom zijn er zoveel van die onbegrepen onzekere honden? Begrip voor waarom je hond iets doet is heel belangrijk. Hoe kan je anders met je hond omgaan en een stabiele basis opbouwen tussen begeleider en hond. Onderschat de emotie niet van je hond, dit bepaald voor een heel groot gedeelte hoe je hond zich gedraagt en functioneert in het dagelijkse leven.

Dit kan nu wel door de Puppycursus van Dogsview.nl te volgen. Hier leer je je pup al vanaf de eerste dag goed te begrijpen doordat er veel inzichten worden gegeven over emoties bij honden.

Reageer hieronder wat jou ervaringen zijn.

Pijn en ongemak, wat doet dat met gedrag van de hond?

WEN1765-2.jpg Wat doet pijn, ongemak, het gevoel van niet veilig zijn en onzekerheid met het gedrag van je hond? Pijn: Door de door-fok van honden is er heel veel ongezien en ongemerkt leed bij de honden. Veel erfelijke gebreken waar honden heel veel last van hebben, zonder dat de eigenaren hiervan op de hoogte zijn en/of merken aan hun hond. Jeuk: Heel veel honden hebben last van jeuk, zodanig dat ze er bijna gek van kunnen worden. Jeuk kan komen door parasieten zoals vlooien en luizen en teken. Vaker komt jeuk voort uit een allergische reactie op bijvoorbeeld eten, of externe factoren zoals pollen en grassen. Het gevoel van niet veilig zijn: 46844867_1468744626562518_7437017992245805056_n (2) Veel honden voelen zich niet veilig omdat je als eigenaar niet altijd even betrouwbaar bent om je hond te ondersteunen als de hond angst ervaart. Bij vele honden wordt hun angst niet herkent laat staan erkent. Denk dan aan je pup die het allemaal een beetje overweldigend vindt en jij opzij stapt omdat jij vindt dat je pup zo nodig moet spelen omdat de pup moet socialiseren. Onzekerheid: Vele honden worden onzeker gemaakt door verkeerde begeleiding. Als je pup iets wil onderzoeken geeft de begeleider de hond vaak geen kans omdat ze te vaak worden weggetrokken bij wat ze aan het onderzoeken zijn zonder dat er iets tegen ze wordt gezegd. Pijn, Waar moet je op letten om zoveel mogelijk leed te voorkomen. Voordat je een pup koopt let dan op waar je je hond koopt en check op erfelijke ziektes waar je hond veel last van kan hebben en jou ook heel veel geld kan kosten om je hond pijnvrij en gezond te houden. Hoe herken je pijn bij je hond want dat laten ze je uiterlijk bijna niet zien, bij artrose is het niet zo dat de hond gaat manken, ze maken pas als de pijn niet meer te houden is. Als je hond een keer mankt hoor je ook vaak dat de hond een aansteller is, dat is echt niet zo. De pijngrens wordt dan overschreden zodat de hond het niet meer kan verbergen. Ook kan je  als je ervaring hebt zien aan hun looptred is. Als dit afwijkt kan je ook al zeggen dat er iets aan de hand is. Als je vermoedt dat je hond pijn heeft laat dit dan nakijken bij een goede dierenarts. Het kan ook een aanwijzing zijn dat er iets anders ernstigers speelt. Vele honden worden geboren met erfelijke afwijkingen die vaak ras-gerelateerd zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een Jack Russel die vaak mank lopen doordat ze lijden aan Patela luxatie, een Duitse herder die zo is door-gefokt dat ze zo doorgezakt zijn in hun achterhand dat ze altijd met pijn lopen, een kort-snuit die het altijd benauwd heeft omdat de neusgaten helemaal dichtzitten en de huig veel te lang is waardoor hun ademhaling altijd moeilijk is. Ik heb hier 3 ras-gerelateerde erfelijke afwijkingen genoemd maar verreweg de meeste rassen hebben erfelijke afwijkingen in meer of mindere mate. Kijk op ras-gerelateerde afwijkingen in het overzicht van de Rashondenwijzer. Bereidt je goed voor en lees je in door bijvoorbeeld mijn E-Book te lezen en de Rashondenwijzer erop na te slaan. Weet wat je koopt en wat voor erfelijke gebreken die veel pijn kunnen veroorzaken voordat je daadwerkelijk overgaat tot het kopen van je pup, Probeer de jeuk op een goede manier op te lossen. Jeuk kan vele oorzaken hebben zoals parasieten. bestrijd vlooien, luizen, teken, en wormen. Dit kan met een halsband met keramische kralen of anti vlooien en teken middelen en ontworming. Jeuk van allergieën is heel moeilijk te bestrijden. Zoek uit waar je hond allergisch voor is. Dit kan iets zijn in het eten, vaak geeft rund een akelige jeukreactie bij honden, ook grassen en struiken kunnen een allergische reactie geven in de vorm van erge jeuk. Lijst waar je hond mogelijk allergisch voor kan zijn:
 • Kip
 • Rund
 • Lam
 • Tarwe
 • Mais
 • Rijst
 • Soja
 • Melkproducten
 • Eieren
 • Gist
Allergieën en oorontstekingen gaan heel vaak samen. Als je hond vaak last van zijn oren heeft, ligt daar vaak een allergie achter. Dus alleen een oorontsteking oplossen helpt dan niet omdat deze dan steeds zal terug keren. Als je hond geen parasieten heeft maar wel erge jeuk probeer er dan op te letten dat je geen eten meer geeft waar ingrediënten inzitten uit bovenstaande lijst, als je erop gaat letten zal je merken dat in heel veel voer de ingrediënten verwerkt zit. Dit zou je zelf al kunnen doen want de dierenarts zal ook als eerste een eliminatiedieet in gaan zetten. Wat zou je dan je hond te eten moeten geven? Immuunsysteem: Wat veel te vaak wordt vergeten is dat als je hond allergisch voor is, het een hele zware belasting is voor het immuunsysteem van je hond. Dit kan tot allerlei immuungerelateerde ziektes leiden. Als de jeuk gerelateerd is met het immuunsysteem zou je ook eens een autonosode kunnen overwegen  om het immuunsysteem te Boosten zodat je je hond ondersteund. Dit kan alleen door een homeopathisch dierenarts worden gegeven. Het gevoel van zich niet veilig voelen: Zoals je in bovenstaand schema kan zien is veiligheidsgevoel van levensbelang. Als de hond zich niet veilig voelt kan dit tot allerlei problematiek leiden zoals agressie en uitvallen, ook verstoppen of niet meer willen eten. Als eigenaar ben je je veel te vaak niet bewust van het feit dat je hond zich niet veilig voelt of dat zijn angst niet wordt erkent door de begeleider. Het is het belangrijkste dat je de hond op eigen tempo de wereld laat ontdekken en ze niet in situaties brengt waar de hond niet aan toe is onder het mom van, ja de hond moet socialiseren. Elke hond doet dat in zijn eigen tempo, ga jij hierin te snel ga je onnodig angst creëren waardoor de hond op latere leeftijd vaak  gedragsproblemen gaan ontwikkelen. Angst: Angst is het grootste probleem bij honden met gedragsproblemen, honden die uit angst plotsklaps agressief worden aan de riem, of juist bescherming zoeken achter de begeleider. Hoe ga je hier dan mee om?
 • Ondersteun je hond
 • Bescherm je hond
 • Laat je hond niet benaderen maar laat je hond benadering zoeken met …..
 • Hou je aandacht bij je hond
 • Praat met je hond, ja hij verstaat je echt wel …..
 • Geef je hond een goed passend tuig en geen halsband
 • Geef je hond geen correctie met de riem
 • Geef niet teveel voertjes, dat kan ook averechts werken
 • Zoek uit wat je hond echt prettig vindt en beloon daarmee, bijvoorbeeld een aai kan al voldoende zijn
 • Zorg ervoor dat je hond uitdagingen krijgt
 • Ga met je hond naar het bos of strand
 • Ga samen leuke dingen doen die niet trainingsgerelateerd zijn maar echt fun
 • Accepteer ook dat je niet alles wat in je hond zit eruit kan trainen en andersom
 • Blijf zelf rustig in alle situaties, als jij je niet veilig voelt hoe kan je hond zich dan veilig voelen
Alles wat je moet weten voordat je een hond koopt. (1) Wil je een pup kopen lees dan eerst mijn E-Book en als je dan als start met je goed voor te bereiden koop dan mijn Online Puppycursus die je gewoon thuis al kan starten voordat de pup er al is. Het Puppy werkboek geeft je vele inzichten en helpt je om je pup te begrijpen. Meld je daarnaast aan op Facebook in de puppygroep van Dogsview.nl zodat ik je nog veel beter 1 op 1 kan begeleiden. cropped-1-1.png Heb je nu een hond die al problemen heeft ontwikkeld en je zoekt hierbij hulp, denk dan ook eens aan de Tips en Tricks half jaarsprogramma Lees hier meer. Laat hieronder jou ervaring achter zodat je ook begeleiders kan helpen. Door bijvoorbeeld jou ervaring met een erfelijk ziekte te benoemen bij werk ras leert ook een ander weer van. Als je hond anders reageert, een kort lontje heeft, uitvalt, niet meer speelt, of jeuk heeft, laat dan uitzoeken wat er met je hond aan de hand is. Het kan heel veel van het gedrag van je hond verklaren als je hond niet prettig in zijn vel zit.
Leer jij jouw hond inchecken?

Leer jij jouw hond inchecken?

Dogsview.nl

Leer jij jouw hond inchecken?

Inchecken van je hond kan je heel natuurlijk aanleren. Het is potentieel levensreddend als je jouw hond los wilt laten lopen.

Elke hond verdiend het om te leren om los te lopen, zodat hij ook tijd voor zichzelf kan nemen om aan natuurlijke behoeftes te voldoen, en geleerd heeft om regelmatig bij je in te checken. Het geeft jezelf vertrouwen en vertrouwen in je hond.  Ook niet onbelangrijk is dat de hond jou leert vertrouwen.

inchecken
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Hoe leer je hier komen op de hondenschool?

De 4 verschillende methodes “kom hier” aangeleerd op de hondenschool.

 • Bij de pup houdt de instructeur de hond vast terwijl de eigenaar van de pup iets verderop gaat staan om de pup te roepen.
 • De instructeur loopt met de pup aan de riem richting de eigenaar waarbij de eigenaar de pup een snoepje geeft.
 • Tijdens het wandelen met de pup aangelijnd achteruit lopen en dan roepen “hier”
 • Als de pup los loopt “Rennen en roepen”

De pup op een natuurlijke wijze bij je laten komen is de makkelijkste manier met meerdere voordelen die werkt bij zowel puppy’s als volwassen honden.

hond

Natuurlijke omgang

De pup leert op natuurlijke wijze op jou te letten en regelmatig in te checken.

liefde

Wederzijds vertrouwen

Het opbouwen van wederzijds vertrouwen, wat oh zo belangrijk is.

hond

Goede basis

Een goede natuurlijke basis van de opvoeding van jouw hond.

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
Beloning

Dogsview.nl

Wat ervaart jouw hond als beloning?

Wat ervaart jouw hond als een beloning?
Dit betekent niet dat je elke keer maar met de koek of snoep trommel klaar moet staan. Dit is een hele mooie gelegenheid om te leren observeren wat jouw hond als beloning ervaart. Iets lekker is voor vele honden die zich bijvoorbeeld onveilig voelen niet weggelegd. Honden die zich onveilig voelen, zullen niet worden gemotiveerd door een snoepje of een koekje. 
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Dogsview.nl

Op natuurlijke wijze leren inchecken van je hond

Oefening:

Ga naar een omheind gebied en laat je hond los of aan een lange lijn (30 meter) als je het niet aandurft om je hond los te laten, zodat je hond alle vrijheid ervaart.

Ga eerst zelf rustig/relaxt in het gras zitten, (neem hiervoor wel de tijd). Het is wel belangrijk dat je in het gras gaat zitten en niet op een bankje omdat je dan nog boven je hond uit tornt, zo straal je niet uit dat jij de veilige haven bent voor jouw honden zal jouw hond veel minder snel naar je terug komen.

Elke keer als je hond naar je toekomt geef je een beloning. Laat je jouw hond direct weer gaan, spoor je hond aan om zelf op onderzoek uit te gaan.

De kans is groot dat jouw hond verrassend genoeg dicht in jou buurt blijft.

Beloning
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
oogcontact

Dogsview.nl

De voordelen om op een natuurlijke manier je hond te leren inchecken

Een hond die op een natuurlijke wijze het inchecken heeft geleerd, zal jou veel beter in de gaten houden. Dit heeft ook het voordeel dat de hond zich veilig voelt bij jou. Een hond die zich veilig voelt zal veel eerder inchecken waardoor het veel makkelijker wordt om de hond uit onveilige situaties te roepen.
Ook het hier komen zal veel natuurlijker gaan omdat je hond al gewend is in te checken.
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Dogsview.nl

Vindt jij het belangrijk dat jouw hond regelmatig incheckt?

Hoe heb jij jouw hond dat geleerd?

 • Heeft dit blog je geholpen om meer begrip te krijgen in het gedrag van je hond?

Schrijf jou ervaring in de comments onderaan op deze pagina zodat ik betere inzichten krijg waar je tegenaan loopt.

Wil jij me hierbij helpen? Ik lees en beantwoord alle vragen die je nog hebt.

Inchecken
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
puppy
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Dogsview.nl

Een stabiele band met je hond VIP

Coaching voor hondeneigenaren

Dogsview.nl

Online puppy coaching

 

Coaching voor puppyeigenaren

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
Schermafbeelding 2021 09 26 om 20.16.45

De psychologie van de hond

De ontwikkeling van een puppy begint al in de baarmoeder. De hechting van de pup met de moederhond is bepalend voor hoe jouw pup in zijn/haar verdere leven zal gaan functioneren, dit geld zeker voor broodfok puppy’s.

Hoe het gedrag van een puppy zich stap voor stap ontwikkeld omschrijf ik in dit boek.

K9 Shop de dierenwebshop

Wil je ook die extra stappen zetten?

Je hond beter leren kennen, en omdat jij de motivatie van jouw puppy/hond beter leert te begrijpen, leer je ook nieuwe stappen te zetten door je hond te begeleiden vanuit een andere kijk op jouw puppy/hond.

sasha en ik
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Blog

Leer jij jouw hond inchecken?

Leer jij jouw hond inchecken?

Dogsview.nlLeer jij jouw hond inchecken? Inchecken van je hond kan je heel natuurlijk aanleren. Het is potentieel levensreddend als je jouw hond los wilt laten lopen. Elke hond verdiend het om te leren om los te lopen, zodat hij ook tijd voor zichzelf kan nemen om aan...

De valkuilen bij Socialiseren

De valkuilen bij Socialiseren

Dogsview.nlDe valkuilen bij Socialiseren Socialiseren is het 2 na belangrijkste voor elke pup. Het allerbelangrijkste is hoe jouw pup in de neonatale fase is gehecht.  Veel te vaak wordt erop gehamerd dat de socialisatie voor de 12e week moet zijn afgerond anders...

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

Dogsview.nl7 tips: Hoe kan jij voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt? Tegen mensen opspringen is natuurlijk hondengedrag. Honden zeggen face to face "Hallo"  als jouw hond springt  krijgen ze gegarandeerd aandacht. Vanuit menselijk oogpunt is springen om te...

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
trustpilot review 6090628ff9f4870a786d5ca4
trustpilot review 60942fc1f9f4870a6ca7f3b1
trustpilot review 61d8be22e1196e51d75d0fbb
trustpilot review 60c39601f9f4870bbc52df3a
trustpilot review 6212290a441cb9c2473ea848
trustpilot review 608d57d6f9f48708f0e8ec69 1
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
Gedrag
De valkuilen bij Socialiseren

De valkuilen bij Socialiseren

Dogsview.nl

De valkuilen bij Socialiseren

Socialiseren is het 2 na belangrijkste voor elke pup. Het allerbelangrijkste is hoe jouw pup in de neonatale fase is gehecht. 

Veel te vaak wordt erop gehamerd dat de socialisatie voor de 12e week moet zijn afgerond anders neemt de pup het niet meer op, wat helemaal niet klopt.

Lees het verhaal van Goldy, 2,5 jaar oud.

De honden in het asiel waren in paniek, ze hadden nog nooit vreemde mensen gezien. Het heeft dik 2 uur gekost voordat Goldy ook maar aan mijn hand durfde te ruiken, laat staan in de buurt te komen. Ze waren nog nooit in een huis geweest en totaal niet gesocialiseerd. Toch ben ik deze uitdaging aangegaan en heb ik Goldy meegenomen. Wat een opgave, maar uiteindelijk de liefste, oh zo sociale allemansvriend geworden door hem te begeleiden op basis van vertrouwen en veiligheid.

Dus ook een niet gesocialiseerde hond kan je uiteindelijk helemaal goed krijgen mits de hond een relatief veilige hechting heeft gehad.

Socialisatie
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

De socialisatie start bij de fokker

Een groot deel van de socialisatie start bij de fokker. Een verantwoorde fokker zal een goede start maken door de pup te laten kennismaken van bijv. de normale huisgeluiden zoals een stofzuiger, wasmachine, droger, tv, radio, gesprekken, vaatwasser, mensen, enz. enz. Dit is naast de hechtingsperiode zeer belangrijk omdat dit een onderdeel van de basis is voor de verdere leven van de hond.

socialisatie

Socialisatie

Als de pup naar hun nieuwe huis gaan, gaat het vaak al direct mis. De pup wordt direct al door iedereen opgewacht en gaat van arm tot arm. Het is allemaal veel te overweldigend.

socialisatie

Hechting periode

De hechtingsperiode is een groot onderschat probleem. Als een pup een onveilige hechting heeft gehad zal dit in zijn verdere leven gevolgen kun hebben op het gedrag van de hond.

broodfok

Broodfok

Voor de corona was al 80% van alle verkochte puppy’s in Nederland broodfok uit Oostbloklanden. In de corona periode is dat percentage alleen nog maar meer toegenomen.

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Dogsview.nl

Onveilige hechting

De meeste puppy’s in Nederland zijn afkomstig uit een onveilige hechting. Dit kan zelfs tot psychische aandoeningen leiden bij honden zonder dat de eigenaar door heeft dat de onveilige hechting hieraan ten grondslag ligt. Onveilige hechting geeft meer gedragsproblemen dan een slechte socialisatie. Elke broodfok-pup heeft een vorm van onveilige hechting.

Hechting-problematiek ontstaat in de neonatale periode. Er zijn vele soorten van hechting-problematiek die ik verder in het boek uitgebreid behandel.

 •  Bindingsangst,
 •  Vermijdende hechting,
 •  Ambivalente hechting,
 •  Gedesoriënteerde hechting,
 •  Gedesorganiseerde hechting,
 •  Reactieve hechting,

Als de hechting van de pup niet goed is gegaan in de neonatale fase kunnen er allerlei problemen ontstaan tussen je pub en jou als eigenaar/begeleider.

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Dogsview.nl

Overprikkelingen

 

Er wordt veel van het puppy verwacht.

Er staat een enorme tijdsdruk op de kersverse nieuwe puppy bezitters. Er wordt ze steeds verteld om de hond met zoveel mogelijk situaties kennis te laten maken voordat de pup 12 weken is omdat de pup het anders niet meer zou opnemen. Maar is dit nou wel zo verstandig? Nee, is daarop mijn antwoord. Een pup die in zo’n korte tijd met alle dagelijkse dingen die de pup in zijn leven tegen zou kunnen komen kennis moet maken, geeft heel erg veel overprikkeling bij de pup.

Daarnaast gaan de meeste puppy’s ook direct naar de hondenschool. De pup moet leren luisteren naar commando’s van zijn eigenaar, met alles kennis maken, waaronder vooral de socialisatie met andere puppy’s/honden om later maar geen probleemhond te krijgen. Dit is nou net een van de grootste problemen. Te veel informatie in veel te korte tijd. Dit kan de pup nooit bolwerken.

overprikkeld
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Dogsview.nl

Te veel en te hoge verwachtingen van de pup-eigenaar

Er worden veel te veel enorme stappen van de pup. Kan jouw puppy dit echt aan?

 • Socialiseren (te veel en te snel)
 • Leren luisteren naar commando’s, (Puppy cursus)
 • Zindelijk worden (liever gisteren dan vandaag)

Leren luisteren en te snelle socialisatie bij een onveilige hechting is gedoemd te mislukken.

Emoties van de pup die niet (h)erkent worden dus ook niet naar gehandeld kan worden om de pup wel de goede begeleiding te kunnen geven. Door de onveilige hechting die vele puppy’s al hebben, hun veiligheidsgevoel nog onveiliger wordt.

In de pubertijd gaat jouw hond de eerste tekenen van probleemgedrag laten zien. Helaas gebeurt dit veel zo vaak dat het geen toeval meer kan zijn.

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Dogsview.nl

Verantwoorde socialisatie

 

 • Geef je pup de ruimte om de opgedane kennismakingen met mensen, dieren en voorwerpen te kunnen verwerken.
 • Zorg ervoor dat je je puppy nooit ertoe moet dwingen om te socialiseren.
  • Als je puppy niet wil, respecteer dat dan ook. Probeer het een paar dagen later dan weer eens.
  • Jouw puppy moet eraan toe zijn en zeker niet bang of onzeker.
 • Vergeet nooit dat jij je puppy moet beschermen om juist het veiligheidsgevoel van jouw puppy in jou te laten groeien.
  • De verbinding (veiligheidsgevoel) beter ontwikkeld.
 • Stel je eigen verwachting bij.
 • Besef: Je puppy is een baby die ook alles nog moet leren.
 • Focus je op het veiligheidsgevoel van de pup, niet dat je pup zo snel mogelijk moet leren luisteren.
  • Als de pup zich veilig bij je voelt gaat de hele opvoeding incl. luisteren veel makkelijker.
 • Hou rekening met de emoties van de pup, overschrijt deze grenzen niet.
  • Als je pup angstig is voor een situatie, help dan je pup daar weg te gaan en niet te dwingen.
  • Als je puppy eraan toe is, gaat je pup het op een gegeven moment zelf doen zonder dwang.
  • Het is beter dat je pup weet dat ze veilig is, dan durven ze ook meer te ondernemen.
 • Weet waar je hond vandaan komt.
  • Broodfok is je puppy helemaal niet gesocialiseerd en heeft je puppy een onveilige hechting gehad.
  • Bij een goede fokker kent jouw puppy al alle huiselijke geluiden en heeft vaak een veilige hechting gehad.
   • Dit valt of staat met de emotionele staat van de moederhond.
 • Durf de pup fouten te laten maken.
  • Zonder het maken van fouten zal je puppy ook niks kunnen leren.

kruispunt
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
Gedrag

Dogsview.nl

Wat vindt jij belangrijk bij de opvoeding van jouw puppy?

“De valkuilen bij Socialiseren”

Herken je De valkuilen bij socialiseren

Zo ja,

 • Wat heb jij ondernomen om je hond te helpen?

Zo nee,

 • Heeft dit blog je geholpen om meer inzichten te krijgen in het gedrag van je hond?

Schrijf jou ervaring  in de comments onderaan op deze pagina zodat ik betere inzichten krijg waar je tegenaan loopt.

Wil jij me hierbij helpen? Ik lees en beantwoord alle vragen die je nog hebt.

 

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
Banner
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Dogsview.nl

Een stabiele band met je hond VIP

Coaching voor hondeneigenaren

Dogsview.nl

Online puppy coaching

 

Coaching voor puppyeigenaren

Schermafbeelding 2021 09 26 om 20.16.45

De psychologie van de hond

De ontwikkeling van een puppy begint al in de baarmoeder. De hechting van de pup met de moederhond is bepalend voor hoe jouw pup in zijn/haar verdere leven zal gaan functioneren, dit geld zeker voor broodfok puppy’s.

Hoe het gedrag van een puppy zich stap voor stap ontwikkeld omschrijf ik in dit boek.

K9 Shop de dierenwebshop

Wil je ook die extra stappen zetten?

Je hond beter leren kennen, en omdat jij de motivatie van jouw puppy/hond beter leert te begrijpen, leer je ook nieuwe stappen te zetten door je hond te begeleiden vanuit een andere kijk op jouw puppy/hond.

sasha en ik
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Blog

Leer jij jouw hond inchecken?

Leer jij jouw hond inchecken?

Dogsview.nlLeer jij jouw hond inchecken? Inchecken van je hond kan je heel natuurlijk aanleren. Het is potentieel levensreddend als je jouw hond los wilt laten lopen. Elke hond verdiend het om te leren om los te lopen, zodat hij ook tijd voor zichzelf kan nemen om aan...

De valkuilen bij Socialiseren

De valkuilen bij Socialiseren

Dogsview.nlDe valkuilen bij Socialiseren Socialiseren is het 2 na belangrijkste voor elke pup. Het allerbelangrijkste is hoe jouw pup in de neonatale fase is gehecht.  Veel te vaak wordt erop gehamerd dat de socialisatie voor de 12e week moet zijn afgerond anders...

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

Dogsview.nl7 tips: Hoe kan jij voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt? Tegen mensen opspringen is natuurlijk hondengedrag. Honden zeggen face to face "Hallo"  als jouw hond springt  krijgen ze gegarandeerd aandacht. Vanuit menselijk oogpunt is springen om te...

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
trustpilot review 6090628ff9f4870a786d5ca4
trustpilot review 60942fc1f9f4870a6ca7f3b1
trustpilot review 61d8be22e1196e51d75d0fbb
trustpilot review 60c39601f9f4870bbc52df3a
trustpilot review 6212290a441cb9c2473ea848
trustpilot review 608d57d6f9f48708f0e8ec69 1
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
Gedrag
7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

Dogsview.nl

7 tips:

Hoe kan jij voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

Tegen mensen opspringen is natuurlijk hondengedrag. Honden zeggen face to face “Hallo”  als jouw hond springt  krijgen ze gegarandeerd aandacht. Vanuit menselijk oogpunt is springen om te begroeten echter vervelend en gevaarlijk. Kleding kan vuil worden door modderige poten en mensen kunnen omvallen, vooral senioren en kinderen. Het is beleefder en veel veiliger om jouw hond te leren mensen op de juiste manier te begroeten.

springt
dogbehavior101 jumping coverpicture

Dogsview.nl

Waarom honden begroeten door op te springen?

Honden herhalen gedrag dat hen beloningen oplevert. En weinig dingen zijn meer lonend voor je hond dan jou aandacht. Evenzo kunnen andere familieleden, bezoekers en vreemden het gedrag ook versterken. Zelfs negatieve reacties zoals schreeuwen tegen je hond of grijpen naar hun poten is aandacht en kunnen het gedrag versterken. Voor veel honden is het wegduwen gewoon een onderdeel van een worstelspel.

Om springen uit het begroetingsrepertoire van jouw hond te elimineren, moet je de bijbehorende beloningen elimineren. Dat betekent dat je jouw hond moet managen, zodat ze niet de kans krijgen om te oefenen met springen, terwijl je ze een alternatieve en geschiktere manier leert om mensen te begroeten.

Dogsview.nl

Een alternatief begroetingsgedrag trainen?

Als je je hond negeert wanneer hij springt, zou zijn springgedrag in theorie uiteindelijk moeten stoppen. Het wordt immers niet meer beloond. Maar niet elke persoon die je in je huis of op straat tegenkomt, zal die regels kennen. En erger nog, dat is ongelooflijk frustrerend voor je hond. In plaats daarvan moeten ze worden geleerd wat ze wel moeten doen.

Hoe jij wilt dat jouw hond mensen begroet, is aan jou. Misschien wil je gewoon alle vier de poten op de grond, of je wilt misschien dat je hond gaat zitten of liggen. Maar onthoud dat je ze moet vertellen wat ze moeten doen, niet alleen wat ze NIET moeten doen. Zitten voor begroetingen is bijvoorbeeld een eenvoudigere regel dan niet springen.

12
sniff
throwing up
Scout 300x225 1

Dogsview.nl

Hoe je vier voeten op de vloer kan trainen?

Je kunt jouw hond leren om alle vier de poten op de grond te houden wanneer ze mensen begroeten, door tijdens het begroeten iets lekkers op de grond te leggen. Het idee is om te voorkomen dat jouw hond springt door hem te belonen voordat hij er zelfs maar aan kan denken om de grond te verlaten. De volgende stappen leren vier voeten op de vloer:

 1. Als jouw hond aangelijnd is, laat iemand jouw hond benaderen.
 2. Voordat de persoon bij jouw hond komt, gooi je verschillende lekkernijen op de grond.
 3. Terwijl jouw hond van de vloer eet, laat de persoon hem aaien en begroeten door de persoon door zijn knieen te laten zakken zodat hij op het niveau van de hond komt.
 4. Voordat jouw hond klaar is met eten, laat je de persoon weer weggaan.
 5. Herhaal de bovenstaande stappen na verschillende herhalingen, maar verleng deze keer de begroeting en blijf de hele tijd lekkernijen op de grond gooien.
 6. Zodra uw hond alle vier de voeten op de grond kan houden, laat hem de persoon begroeten voordat je de eerste traktatie op de grond legt.
 7. Naarmate jouw hond de regels begint te begrijpen, kan je steeds minder traktaties voeren totdat de begroeting de enige beloning is.

De truc van deze techniek is om snel te zijn met de lekkernijen. Je moet anticiperen op het springgedrag van jouw hond en de goodies geven voordat de hond kan opspringen.

Als je te laat bent en de hond springt, laat de persoon zich dan omdraaien en weglopen terwijl je stopt met het voeren van de hond. Na verloop van tijd zal je hond gaan beseffen dat vier voeten op de grond aandacht en traktaties oplevert, terwijl springen niets oplevert.

Gedrag

Dogsview.nl

Hoe heb jij het opspringen tegen mensen afgeleerd?

Herken je het opspringen bij je hond? 

Zo ja,

 • Wat heb jij ondernomen om je hond te helpen?

Zo nee,

 • Heeft dit blog je geholpen om meer inzichten te krijgen in het gedrag van je hond?

Schrijf jou ervaring  in de comments onderaan op deze pagina zodat ik betere inzichten krijg waar je tegenaan loopt.

Wil jij me hierbij helpen? Ik lees en beantwoord alle vragen die je nog hebt.

 

Dogsview.nl

Dogsview.nl

Een stabiele band met je hond VIP

Coaching voor hondeneigenaren

Dogsview.nl

Online puppy coaching

 

Coaching voor puppyeigenaren

Schermafbeelding 2021 09 26 om 20.16.45

De psychologie van de hond

De ontwikkeling van een puppy begint al in de baarmoeder. De hechting van de pup met de moederhond is bepalend voor hoe jouw pup in zijn/haar verdere leven zal gaan functioneren, dit geld zeker voor broodfok puppy’s.

Hoe het gedrag van een puppy zich stap voor stap ontwikkeld omschrijf ik in dit boek.

K9 Shop de dierenwebshop

Wil je ook die extra stappen zetten?

Je hond beter leren kennen, en omdat jij de motivatie van jouw puppy/hond beter leert te begrijpen, leer je ook nieuwe stappen te zetten door je hond te begeleiden vanuit een andere kijk op jouw puppy/hond.

sasha en ik
trustpilot review 6090628ff9f4870a786d5ca4
trustpilot review 60942fc1f9f4870a6ca7f3b1
trustpilot review 61d8be22e1196e51d75d0fbb
trustpilot review 60c39601f9f4870bbc52df3a
trustpilot review 6212290a441cb9c2473ea848
trustpilot review 608d57d6f9f48708f0e8ec69 1

Blog

Leer jij jouw hond inchecken?

Leer jij jouw hond inchecken?

Dogsview.nlLeer jij jouw hond inchecken? Inchecken van je hond kan je heel natuurlijk aanleren. Het is potentieel levensreddend als je jouw hond los wilt laten lopen. Elke hond verdiend het om te leren om los te lopen, zodat hij ook tijd voor zichzelf kan nemen om aan...

De valkuilen bij Socialiseren

De valkuilen bij Socialiseren

Dogsview.nlDe valkuilen bij Socialiseren Socialiseren is het 2 na belangrijkste voor elke pup. Het allerbelangrijkste is hoe jouw pup in de neonatale fase is gehecht.  Veel te vaak wordt erop gehamerd dat de socialisatie voor de 12e week moet zijn afgerond anders...

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

Dogsview.nl7 tips: Hoe kan jij voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt? Tegen mensen opspringen is natuurlijk hondengedrag. Honden zeggen face to face "Hallo"  als jouw hond springt  krijgen ze gegarandeerd aandacht. Vanuit menselijk oogpunt is springen om te...

Gedrag

Blog

Leer jij jouw hond inchecken?

Leer jij jouw hond inchecken?

Dogsview.nlLeer jij jouw hond inchecken? Inchecken van je hond kan je heel natuurlijk aanleren. Het is potentieel levensreddend als je jouw hond los wilt laten lopen. Elke hond verdiend het om te leren om los te lopen, zodat hij ook tijd voor zichzelf kan nemen om aan...

De valkuilen bij Socialiseren

De valkuilen bij Socialiseren

Dogsview.nlDe valkuilen bij Socialiseren Socialiseren is het 2 na belangrijkste voor elke pup. Het allerbelangrijkste is hoe jouw pup in de neonatale fase is gehecht.  Veel te vaak wordt erop gehamerd dat de socialisatie voor de 12e week moet zijn afgerond anders...

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

Dogsview.nl7 tips: Hoe kan jij voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt? Tegen mensen opspringen is natuurlijk hondengedrag. Honden zeggen face to face "Hallo"  als jouw hond springt  krijgen ze gegarandeerd aandacht. Vanuit menselijk oogpunt is springen om te...

3 Meest gemaakte trainingsfouten 

3 Meest gemaakte trainingsfouten 

Dogsview.nl

3 Meest gemaakte trainingsfouten

Je hebt trainingen gevolgd, boeken

gelezen, zelfs video’s bekeken. Toch lijkt

jouw hond het nog steeds niet leuk te

vinden om met jou te trainen.

Dit is meestal rond de tijd dat een eigenaar van een hond haar hondentrainer vertelt dat haar puppy koppig is en daarom niet trainbaar is. In situaties als deze, saboteert een eigenaar echter vaak per ongeluk zelf de trainingen.

Dogsview.nl! Coach Ingrid van Dam, onthult enkele van de meest voorkomende fouten die we maken waardoor een hond precies het tegenover gestelde doet.

hond
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

3 Meest gemaakte trainingsfouten 

Houding

Eigenaars moeten de training altijd met een positieve houding benaderen, en vermijden om “NEE” tegen jouw hond te zeggen of negatieve geluiden te maken zoals ‘uhhh’, enz. Hoewel het idee van een “negatieve marker” al tientallen jaren bestaat en oorspronkelijk werd gebruikt door trainers voor positieve bekrachtiging, heeft  wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat een negatieve marker het leren daadwerkelijk belemmert.

Honden moeten zelfvertrouwen hebben om nieuwe vaardigheden te leren. Als je hond constant te horen krijgt dat ze ongelijk hebben, willen ze het niet eens meer proberen. Wat veel hondenbezitters omschrijven als een “koppige of domme” hond, dit eigenlijk betekent dat dit een hondeneigenaar is die zijn hond lijkt te negeren en alles doet behalve wat van hem wordt gevraagd.

In werkelijkheid wil de hond het niet eens meer proberen omdat hij geen ongelijk wil hebben. Het is veel makkelijker om te doen alsof hij de eigenaar niet hoort door te snuiven, krabben, geeuwen, enz. Ik vertel mijn klanten vaak dat ze zich moeten voorstellen dat ze zelf nog op school zaten. Als je een leraar had die je altijd vertelde dat je ongelijk had, zou je niet langer je hand opsteken om te proberen een vraag te beantwoorden. In plaats daarvan moet je de fouten van je hond dus ook negeren en hem toestaan ​​het opnieuw te proberen. Honden die niet worden gestraft voor het proberen, hebben meer kans om goed gedrag aan te leren.

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
training

3 Meest gemaakte trainingsfouten 

Dogsview.nl

Stemming

Honden zijn extreem afgestemd op de gevoelens van hun eigenaren, en dus zullen honden gestresst zijn als jij dat bent, wat voor geen van jullie beiden een positieve ervaring is. Het is beter om de training over te slaan en te wachten tot je uitgerust en in een goede stemming bent om het maximale uit je hond te halen. Onthoud dat trainen altijd leuk moet zijn voor jouw hond en voor jezelf!”

Als je merkt dat je gefrustreerd raakt, neem dan een pauze om iets anders te doen, zoals een blokje om. Je keert opgeladen en klaar om te gaan terug.

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

3 Meest gemaakte trainingsfouten 

Dogsview.nl

Beloning

Het zit vaak in onze natuur om op het slechte te wijzen en het goede te negeren. We moeten precies het tegenovergestelde doen bij het trainen van onze honden. Wees genereus met je beloningen, en je zult een hond hebben die graag met je werkt. Let wel dat een beloning niet altijd maar een snoepje of koekje hoeft te zijn. De beloning kan ook een aai of een knuffel voor jou hond zijn. Let bij het geven van een beloning heel goed op wat jouw hond als een beloning ervaart. Het belangrijkste is dat jouw hond zich bij jou veilig moet voelen.

Onze lichaamstaal kan echt van invloed zijn op hoe een hond reageert. Honden zijn veel beter in het lezen van de mens dan wij in het lezen van de hond. Sommige honden zijn gevoeliger dan andere voor de lichaamstaal van eigenaren”.  Zorg ervoor dat jouw hond zich veilig bij jou voelt.

Dit is vooral belangrijk voor een onzekere of nerveuze hond die kan stoppen als hij voelt dat je hem geen veiligheid biedt. Je moet letten op hoe je staat tijdens het trainen en in welke situaties breng jij je hond. Breng positieve lichaamstaal over naar je hond en blijf in beweging, zodat de hond betrokken blijft.

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
Gedrag

Dogsview.nl

Wat is jou ervaring?

Herken jij trainingsfouten die je hebt gemaakt? 

Zo ja…

 • Wat heb jij ondernomen?

Zo nee…

 • Heeft dit blog jou geholpen om meer inzichten te krijgen in het gedrag van jouw hond?

Heb jij nog vragen, schrijf jou ervaring of vragen in de comments onderaan deze pagina, zodat ik betere inzichten krijg waar jij tegenaan loopt.

Wil jij me hierbij helpen? Ik lees en beantwoord alle vragen die je nog hebt.

 

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Dogsview.nl

Een stabiele band met je hond VIP

Coaching voor hondeneigenaren

Dogsview.nl

Online puppy coaching

 

Coaching voor puppyeigenaren

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
training
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
Boek

DE PSYCHOLOGIE VAN DE HOND

De onderliggende problematiek van

gedragsproblemen.

 

De ontwikkeling van een puppy begint al in de

baarmoeder. De hechting van de pup met de

moederhond is bepalend voor hoe jouw pup in

zijn/haar verdere leven zal gaan functioneren, dit

geld zeker voor broodfok puppy’s.

 

Hoe het gedrag van een puppy zich stap voor

stap ontwikkeld omschrijf ik in dit boek.

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
trustpilot review 6090628ff9f4870a786d5ca4
trustpilot review 60942fc1f9f4870a6ca7f3b1
trustpilot review 61d8be22e1196e51d75d0fbb
trustpilot review 60c39601f9f4870bbc52df3a
trustpilot review 6212290a441cb9c2473ea848
trustpilot review 608d57d6f9f48708f0e8ec69 1
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
Gedrag
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Blog

Leer jij jouw hond inchecken?

Leer jij jouw hond inchecken?

Dogsview.nlLeer jij jouw hond inchecken? Inchecken van je hond kan je heel natuurlijk aanleren. Het is potentieel levensreddend als je jouw hond los wilt laten lopen. Elke hond verdiend het om te leren om los te lopen, zodat hij ook tijd voor zichzelf kan nemen om aan...

De valkuilen bij Socialiseren

De valkuilen bij Socialiseren

Dogsview.nlDe valkuilen bij Socialiseren Socialiseren is het 2 na belangrijkste voor elke pup. Het allerbelangrijkste is hoe jouw pup in de neonatale fase is gehecht.  Veel te vaak wordt erop gehamerd dat de socialisatie voor de 12e week moet zijn afgerond anders...

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

7 tips: Hoe je kan voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt?

Dogsview.nl7 tips: Hoe kan jij voorkomen dat jouw hond tegen mensen opspringt? Tegen mensen opspringen is natuurlijk hondengedrag. Honden zeggen face to face "Hallo"  als jouw hond springt  krijgen ze gegarandeerd aandacht. Vanuit menselijk oogpunt is springen om te...

Reactiviteit versus agressie

Reactiviteit versus agressie

Dogsview.nl

Reactiviteit versus agressie

Reactiviteit is geen agressie, maar kan wel escaleren naar agressie.

Agressie is vijandig, schadelijk of destructief gedrag jegens een individu, of het nu een mens of een ander dier is.

Het is belangrijk om de oorzaak van agressie te bepalen om het probleem op de juiste manier aan te pakken. Agressie bij honden kan te wijten zijn aan het bewaken van territorium, middelen of een familielid; angst; frustratie; prooi nijd; of pijn. In al deze situaties kan een hond te ver worden gepusht en kan hij snel overgaan van reactief, angstig of bewakend gedrag naar agressief zijn.

Agressie
?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.

Gedrag dat soms tot agressie leidt 

Reactiviteit

Reactiviteit wordt vaak verward met agressie.

Honden die reactief zijn overreageren op bepaalde prikkels of situaties.

 • Genetica,
 • Gebrek aan socialisatie,
 • Onvoldoende training om zelfbeheersing te leren,
 • Een angstaanjagende ervaring of een combinatie hiervan kunnen reactiviteit veroorzaken,

Angst is meestal de drijvende kracht.

Reactieve honden hebben bepaalde triggers, zoals;

 • Mannen met baarden of hoeden,
 • Kleine kinderen
 • Situaties waarin de hond het gevoel heeft dat hij vastzit aan de lijn.

Als een reactieve hond je benadert, kun je hem het beste de ruimte geven.Benader hem niet in een poging hem te begroeten.

Als je een reactieve hond hebt, kan het werken met een trainer om gedragsverandering uit te zoeken die de oorzaak  van de agressie aanpakken, en escalatie naar agressie kunnen worden voorkomen.

Vechten of vluchten

Angst is de meest voorkomende oorzaak van agressie. Normaal gesproken, wanneer een hond bang is en zich bedreigd voelt, kiest hij ervoor om weg te rennen van wat hem beangstigt. In situaties waarin een hond vastzit of in het nauw wordt gedreven en niet kan vluchten, kan hij vechten om zichzelf te beschermen. Angstige honden kunnen geen andere waarschuwingen geven dan hun lichaamstaal. Beten zijn meestal snelle snaps en kunnen optreden wanneer de persoon weggaat en zijn rug naar hem toe heeft gedraaid.

Er zouden minder beten zijn als mensen zouden begrijpen dat ons gedrag, zelfs als we denken dat het vriendelijk is, bedreigend kan lijken voor een hond. Als we bijvoorbeeld;

 • Over een hond leunen en een hand uitstrekken om hem op zijn hoofd te aaien, kan hij zich bedreigd voelen.
 • Gebrek of overdaad aan socialisatie.
  • Een hond die van jongs af aan positieve ervaringen heeft met verschillende soorten mensen, geluiden en plaatsen, is minder snel bang. Een puppy leren ontspannen wanneer hij wordt vastgehouden, zal ook helpen.

Bewaking van hulpbronnen

Bewaking van hulpbronnen – Honden hebben de neiging om dingen te bewaken waarvan zij denken dat ze van grote waarde zijn. Deze items kunnen;

 • Speelgoed,
 • Voedsel,
 • Botten,
 • Slaapplaats,
 • Zelfs mensen zijn.

Deze neiging komt voort uit het feit dat honden gefokt zijn voor een bepaalde functie. De ene rasgroep heeft meer neiging voor verdediging dan een ander ras. Het kan dus een ras-eigenschap zijn maar ook persoonlijkheid en karakter en van de hond spelen een grote rol.

Door honden een goed veiligheidsgevoel te bieden zal de drang tot verdediging zich minder ontwikkelen dan bij een hond die zich onveilig en onbegrepen voelt.

Een andere goede manier om met het bewaken van hulpbronnen om te gaan, is door met uw hond te ruilen, het voorwerp dat hij bewaakt te ruilen voor een traktatie, of afstand te nemen van de voerbak wanneer de hond aan het eten is en er een traktatie in te gooien.

Reactiviteit en agressie aan de lijn

Honden die aan de lijn reageren (Reactiviteit), hebben de neiging om;

 • Te grommen,
 • Blaffen en/of uit te vallen naar dingen die hen nerveus of angstig maken.

Deze triggers kunnen andere honden of mensen zijn en kunnen specifiek zijn, zoals kinderen, mannen, mensen met hoeden of mannelijke/vrouwelijke honden. Honden die dit gedrag vertonen, proberen een gevecht te voorkomen door de dreiging te laten verdwijnen of door de afstand tussen zichzelf en de dreiging te vergroten.

Je zou ook je hond kunnen helpen door zelf tussen de trigger en je hond te stappen en daardoor veiligheid te bieden door je hond in bescherming te nemen.

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html
De grootste en meest verrassende dierenspeciaalzaak van Nederland.
agressie

Dogsview.nl

Gedrag dat op agressie lijkt

Hieronder vindt je enkele van de gedragingen die vaak worden verward met agressie:

Happen/bijtende Puppy’s 

Puppy’s communiceren met hun wereld via hun mond. Wanneer puppy’s spelen, met andere honden of hun baasjes, kunnen ze happen en harder bijten dan ze zouden moeten. Dit happen komt niet van een puppy die agressief is, maar van een puppy die overprikkeld is en een pauze nodig heeft.

Ruw spel

Hond-tot-hond spelen is een normaal onderdeel van hondeninteractie. Hondenspel is nepgevechten. Puppy’s leren hoe ze dit op de juiste manier kunnen doen van leeftijdsgenoten. Hondenspel kan intens worden, luid worden en agressief lijken, maar zolang beide honden plezier hebben en elkaar respecteren, kan het een geweldige activiteit zijn voor socialisatie en lichaamsbeweging. Let hierbij wel op dat het een gelijkwaardig spel moet zijn. 

Lichamelijk ongemak

Een hond die plotseling gromt of snauwt, kan ook ziek zijn of pijn hebben. “Als het gedrag atypisch is en onverwachts optreedt, ga dan naar je dierenarts voor een onderzoek om te bepalen of er een medische oorzaak is.”

?c=34541&m=1922034&a=420229&r=&t=html
?c=2822&m=2043679&a=420229&r=&t=html