Training1

 

Puppy Begeleiding

Wat is goede Online Puppy coaching versus Puppy Cursus? Er zit een wezenlijk verschil in hoe je je pup opvoedt. Er zijn ook nog steeds heel veel theorieën over het opvoeden van een pup. Eigelijk alle puppy cursussen zijn gebaseerd op, hoe je een pup zo snel mogelijk moet laten luisteren naar zijn begeleider. Pups krijgen amper de tijd om zich geestelijk te ontwikkelen, door ze als pup al voor de harde wereld voor te bereiden waarin we samen leven.

Puppy Cursus

Als je je pup koopt is de sociale druk heel hoog om naar de hondenschool te gaan om je Puppy zo snel mogelijk in het gareel te krijgen. Is dit wel zo verstandig om direct na aanschaf naar een Puppy Cursus te gaan met je pup?

 

How Owners Lose Their Dogs Trust 3

 

Bedenk eens dat je pup net bij je is komen wonen, je pup is uit zijn of haar veilige omgeving getrokken en ook de moeder is ineens weg. Op zich al een trauma, maar dan is de pup net bij je en dan is de sociale druk al direct zo hoog dat je zo snel mogelijk naar de hondenschool moet.

Je pup is geen robotje die zomaar zijn gevoel aan de kant kan zetten. Ook je pup moet verwerken dat deze in een totaal nieuwe omgeving terecht is gekomen en dit moet verwerken. De pup moet aan de nieuwe regeles in het nieuwe huis wennen en uiteraard aan zijn nieuwe begeleiders. Kortom, het hele veiligheidsgevoel is de pup in 1 keer afgenomen.

Is dit dan ook het goede moment om direct te starten me een Puppy Cursus? Nee, eerst moet je Puppy de tijd krijgen om te acclimatiseren en aan zijn nieuwe begeleiders te wennen en te leren vertrouwen.

Hoe belangrijk is de Puppy Cursus werkelijk?

De Puppy Cursus zoals die nu op vele hondenscholen wordt gegeven is gebaseerd op het leren van trucjes zoals de ZIT, STA, AF, HIER, enz. enz. De pup moet zo snel mogelijk leren luisteren naar je commando’s. Is je pup een Robotje? Nee toch……?

Het leerproces van je pup 

Een pup leert op precies dezelfde manier als een kind. Door positieve ervaringen op te doen en daardoor neuronen connecties in het brein te laten maken is cruciaal om je pup tot een evenwichtige zelfzekere hond te laten opgroeien. Des te meer je pup al deze connecties kan opbouwen des te stabieler zal je pup opgroeien. De hond met zelf de beslissingen kunnen nemen of iets goed of slecht is, en alleen de hond kent de hondentaal als geen ander. Dit kunnen wij als begeleiders niet eens bedenken hoe de honden onderling met elkaar communiceren. 

 

Connecties in de hersenen opvouwen

 

 

 

Vertrouwen opbouwen

Wederzijds vertrouwen opbouwen met je pup kan je op de volgende manier doen.

Laat je pup beslissingen nemen:

  • Te spelen met een andere hond(en).
  • Respecteer als je puppy iets niet wil.
  • Help en bescherm je pup als hij/zij bang is.
  • Dwing je pup niet tot iets wat je pup nog niet wil of aankan.
  • Zorg dat er positieve associaties worden opgebouwd bij je pup.
  • Leg jou wil niet op bij je pup, laat je pup zelf ondervinden.

Bedenk dat alles wat negatief is, het vertrouwen van je pup in jou schaadt en daardoor je ook direct vele stappen terug doet in het opbouwen van vertrouwen. Bedenk Hierbij dat het opbouwen van vertrouwen het allerbelangrijkste is voor je puppy.

Pyramide van Maslow met uitleg

 Hoe belangrijk is het veiligheidsgevoel van je pup?

Dit is een heel groot onderschat probleem bij zowel de nieuwe begeleiders van de puppy’s als bij de hondenscholen. Helaas wordt er nog veel te weinig geïnvesteerd in het veiligheidsgevoel van de puppy’s.

Je kan je afvragen wat belangrijker is? De trucjes die de pups moeten leren op de hondenschool of juist die begeleiding krijgen die de pups echt nodig hebben om hun veiligheidsgevoel te waarborgen en de pup te laten opgroeien tot een stabiele hond die ook graag bij je wil zijn uit eigen vrije wil.

Heel bewust heb ik daarom de Puppy Cursus / Begeleiding ontwikkeld om juist te werken aan het veiligheidsgevoel van je pup in jou goed te ontwikkelen door goede begeleiding d.m.v. het cursus boek en de intensieve online coaching voor de eerste 3 maanden.

Online Puppy coaching

 

 

 

 

 

 

Share This