Dierendag

Dierendag

Dierendag is van oudsher een dag om bewust stil te staan en aan het 9Geestelijk) welzijn van alle dieren te denken.

Het ontstaan van Dierendag.

Franciscus van Assisi
Op 4 oktober is het wereld-dierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving.
Die datum is ook de sterfdag van Sint-Franciscus van Assisi, de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen. Hij sterft op zaterdagavond 3 oktober 1226. De dag volgend op zijn sterfdag (4 oktober) is in 1929 uitgeroepen tot Werelddierendag.

Wat betekent dierendag voor mij?

Voor mij is dierendag (4 oktober) niet een dag om maar weer eens iets lekker voor je hond te moeten kopen. Voor mij staat dat dierendag niet een dag in het jaar zou moeten zijn, maar juist dat je elke dag aan de dieren zou moeten denken. Zijn onze huisdieren elke dag echt gelukkig? Als dat nou echt zo is, waarom zie ik dan steeds meer honden die met gedragsproblemen hebben te kampen? Hoe kan je dit voorkomen?

Wat doen we nu met onze pups?

De meeste hondenscholen maken van je pup een onnadenkend dom clowntje, in het kader van veiligheid zou je pup moeten luisteren.

Wat zou de wereld er toch veel mooier uitzien als we onze honden zelf leren nadenken over wat ze wel en niet kunnen en mogen doen. De honden worden veel te veel ondergewaardeerd. Pups kunnen zoveel meer leren, ook volwassen honden leren nog elke dag door de juiste connecties in hun hoofd te laten maken leren ze hoe normen en waarden te respecteren. Leer ze daarom die verbindingen in hun hersenen te laten maken.

Verbindingen in de hersenen

Pups opvoeden is veel meer dan alleen maar trucjes leren.

De pups in veel puppy-klassen op de hondenschool vooral de trucjes zoals de ZIT, STA, AF, VOET, NAAST, enz geleerd met een clicker.

Dierendag staat voor mij in het teken van het geestelijke welzijn van de hond. Dit betekent dat ik de pup geen trucjes leer maar dat ik mijn hond zodanig leer kennen dat ik eigenlijk alleen al 1 blik nodig heb van mijn hond waardoor ik weet wat wat hij wil zodat ik daaraan kan voldoen. Het draait echt niet alleen maar om een snoepje, het gaat om emotionele voldoening van je hond.

 • Voldoe je aan de voorwaarden die je hond echt nodig heeft?
 • Is jou hond geestelijk gezond?
 • Weet je waar je naar moet kijken om te zien of je hond gelukkig is?
 • Begrijp je de emoties van je hond?

Is jou hond gelukkig?

Je kan jezelf de vraag stellen of jou hond gelukkig is? Weet je dan ook of je hond echt gelukkig is en hoe kom je daar achter, want het is niet makkelijk om te zien of je gelukkig is als je niet weet waar je naar moet kijken.

Bewustwording

Het negeren van de emotie’s van je hond. Dit doe je niet bewust, want er wordt je niet geleerd om naar de emotie’s van de hond te leren kijken. Bij de opvoeding van je pup zijn bij de meeste hondenscholen trucjes veel belangrijker, dan het aanleren hoe met emoties van je hond om te gaan. Wat toch ook wel vreemd is juist ook omdat een hond handelt uit emotie.

Gedragsproblemen liggen vaak niet aan de hond.

De kern van honden met gedragsproblemen is vaak dat je hond niet gelukkig is met de situatie waar je hond in leeft. De hond voelt zich niet begrepen, wordt nog veel vaker niet begrepen, omdat je als begeleider van je pup niet wordt geleerd hoe om te gaan met de emoties van je pup. Vaak is de oorzaak van gedragsproblemen een verkeerde ACTIE- REACTIE tussen hond en begeleider.

Wat betekent veiligheid voor je hond?

Veiligheid is voor je hond het allerbelangrijkste. Veiligheid is nog belangrijker dan het eten en drinken voor je hond. Voelt de hond zich niet veilig bij je doordat je je hond niet begrijpt omdat je als pup niet hebt geleerd om met de emoties om te gaan en daardoor een soort van schijnveiligheid hebt gecreëerd voor jezelf in omgang met je hond.

Op de hondenschool leer je dat eten en snoepjes het allerbelangrijkste zijn voor je hond, want daar kan je heel makkelijk de trucjes mee leren. De clicker moet uiteindelijk de beloning worden voor je hond en niet het snoepje. Als je alles met snoepjes en voertjes zou doen zouden vele honden veel te dik worden.

Waar moet je nou wel op letten?

 • Is je pup eraan toe om te socialiseren?
 • Wat is voor jou pup een beloning?
 • Herken je angst bij je pup?
 • Leer zelf hoe met angst van je pup om te gaan.
 • Leer hoe je hond zich gedraagt in het dagelijkse leven.

Hoe voedt jij je pup op?

 • Op basis van angst?
  • Je hond moet luisteren en precies doen wat ik zeg.
 • Op basis van respect?
  • Je houdt ook rekening met de gevoelens van je hond en houdt hier ook rekening mee.
 • Zoals het al jaren gebeurt door trucjes aan te leren?
  • Je hond dom houden.

Het is een keuze die je zelf kan en moet maken. Wat wil je zelf met je hond gaan doen. Hoe bereidt je je voor op de komst van je pup. Heb je onderzoek gedaan naar het ras van je toekomstige pup i.v.m. de ras-eigenschappen.

Leer de emoties herkennen bij je puppy, voedt je pup op op basis van wederzijds respect, en geef je hond een topleven…. Dit kan alleen maar als je daadwerkelijk je hond wil leren begrijpen.

Dierendag aanbieding

Wat is Dierendag voor mij?

Dierendag is voor mij dat we niet alleen honden maar alle dieren met respect behandelen, dat wij als mens rekening kunnen houden met hun zijn, hun behoeftes in het leven. Dat wij als mens niet voor god over alle dieren en planten spelen, want dat kunnen wij helemaal niet. De natuur moet natuur blijven met de dieren die daarin horen ook in vrijheid kunnen leven naar hun eigen behoefte hun leven kunnen invullen.

Dit geldt natuurlijk zeker bij onze huisdieren. Steeds meer worden er beperkingen van bovenaf opgelegd en steeds meer zie je hoe van mens, dier en plant rechten om gelukkig te kunnen leven worden ontnomen.

Als iets nutteloos lijkt moeten we het maar verdelgen, maar alles heeft een functie in het ecosysteem. Hoe wij hiermee omgaan is echt dodelijk. Respecteer mens, dieren en planten zoals ze zijn, met hun eigen waardes en geef het geen namen zoals consumptiedieren die dan maar in mega-stallen worden gepropt om maar te fokken zonder enige beweging en wachtend op hun dood als ze niet genoeg produceren. Elk dier en mens een recht op een bestaands waardig leven, dit is niet alleen voor de mens weggelegd.