Meerdere oorzaken van gedragsproblemen

Meerdere oorzaken van gedragsproblemen

Dogsview.nl

Meerdere oorzaken van

gedrags-

problematiek.

Boeken / Coaching

Werk je met mij?

Meerdere oorzaken van

gedragsproblematiek.

Wist je dat gedragsproblemen ontstaan door vele oorzaken?

 • Hechting,
 • Stress in de eerste levensfase van de pup bij de fokker,
 • Socialisatieperiode,
 • Conditionering,
 • Verwachtingen,
 • Omgang,
 • Darmflora,

Al deze factoren spelen een belangrijke rol in hoe een hond functioneert.

Werk je met mij?

 • Hechting,
 • Stress in de eerste levensfase van de pup bij de fokker,
 • Socialisatieperiode.

De ontwikkeling van een puppy begint eigenlijk al in de baarmoeder van de moederhond. Daarnaast is ook de hechting van de pup met de moederhond bepalend voor hoe jouw pup zal gaan functioneren.

 

 

Hoe het gedrag van een puppy zich precies ontwikkeld omschrijf ik stap voor stap in het boek: “De psychologie van de hond

Lezen

Conditionering


About

Pavlov

Wanneer door klassieke conditionering bepaalde prikkels of belevenissen bij een hond of hondeneigenaar gekoppeld zijn geraakt aan ongewenste gedragsreacties, die koppeling is in een systematisch afleer-proces te verminderen en via een aanleer-proces te vervangen door gewenste gedragsreacties. Het kan hierbij gaan om ingeslepen gewoonten, maar ook om angstreacties.

De Russische geleerde Ivan Pavlov die voor het eerst bij honden de werking van conditionering aantoonde. Nadat telkens als de dierenvoedsel kregen een bel werd geluid, werden in het hondengeheugen bel en voedsel zodanig met elkaar verbonden dat ten slotte bij het alleen luiden van de bel, dus zonder dat er iets te eten kwam, het speeksel bij de honden al uit de mond liep.
Ook mensen kunnen geleerd hebben twee zaken of gebeurtenissen altijd met elkaar te verbinden. Of te verwachten dat het optreden van de ene zaak automatisch zal leiden tot het volgen van een bepaalde andere zaak of gebeurtenis. Bij wie zo stereotiep reageert, kan men dan spreken van een Pavlov-effect.

Conditionering


About

Skinner

Operante conditionering is gericht op de motivatie van de hond en wat goed en slecht gedrag stimuleert en versterkt en is onderdeel van de Reinforcement Theory of Motivation. De Reinforcement Theory of Motivation, ook wel behaviorisme genoemd van de leertheorie. Functioneert als een mechanisme om het gedrag te beïnvloeden met behulp van enkele methoden uit de theorie zoals versteviging, bestraffing of uitroeiing. Positief en productief gedrag wordt beloond in de theorie waar negatief gedrag bestraft wordt. De theorie analyseert de relatie tussen deze twee factoren, het gedrag en de bijbehorende consequenties. Dit wordt ook wel operante conditionering genoemd.

De theorie is volledig toegewijd aan het individu op het moment wanneer hij of zij actie onderneemt. Operante conditionering let niet op de emotie van de hond, of de innerlijke drijfveren en gevoelens. De theorie richt zich niet op de oorzaak van bepaald gedrag bij honden, maar kan wel als hulpmiddel gebruikt worden voor het analyseren van controlemechanismen voor specifiek gedrag.

B. F. Skinner baseerde de theorie op de ‘wet van effect’. Dit wil zeggen het gedrag van personen met positieve consequenties de neiging heeft om zich te herhalen, en gedrag met negatieve consequenties niet.

 

Werk je met mij?

ijsberg

Werk je met mij?

Verwachtingen 

Een oorzaak van gedragsproblemen zijn onze verwachtingen die niet overeenkomen, te hoog zijn en niet realistisch zijn.

Wanneer die verwachtingen niet overeenkomen is het logisch dat er een verstoring komt en dus een problemen kunnen ontstaan. Eigenaren ervaren dat dan als probleemgedrag en willen dat oplossen door doelgericht alleen te kijken naar het zichtbare probleem (externe factoren). Is dit ook het echte probleem?

Veel situaties liggen buiten jouw waarneembare zone die van invloed zijn, die veelal gecreëerd zijn door andere omstandigheden! Onze honden hebben heel wat te verduren tegenwoordig (onder andere door onze te hoge verwachtingen).Er zijn veel honden die rondlopen met een verstoringen, die niet begrepen worden en die een verhaal hebben die gehoord mag/moet worden.

 • De vraag is waar het probleem begint?
 • Hoe jij met het probleem omgaat?
 • Hoe jij je hond kunt begeleiden?
 • Wat je hond vertelt?

Vaak begrijpen we helemaal niet waardoor het gedrag nou echt ontstaat, omdat niet wordt begrepen waar het verhaal van de hond begint. Hierdoor krijgen we oppervlakkige beoordelingen en onbegrepen honden!

Omgang 


Omgang met onze honden

Als hondeneigenaar de omgang met hun hond door kleine veranderingen aan te brengen in je houding naar jouw hond kan al grote veranderingen brengen. Het zijn er vaak een paar subtiele veranderingen van de eigenaar om het probleemgedrag van de hond al bij te sturen.

Door met andere ogen te leren kijken, hoe jouw hond zijn of haar wereld ervaart, daarop te leren inspelen om je hond echt te kunnen helpen met zijn of haar problemen door bijvoorbeeld Periphial visie toe te passen i.p.v. Fovial visie. Iedereen kan dat. Anders naar je hond leren kijken en daardoor goed op je hond kunnen inspelen om jouw hond nog beter te kunnen gaan begeleiden.

Ik kan je hierbij helpen.

Mineraal evenwicht 


About

Darmflora

Een groot onderschat probleem is de voeding die wij onze honden geven. Doordat het mineraal evenwicht is verstoord, of pijn heeft kan jouw hond ook gedragsproblemen krijgen omdat hij/zij niet lekker in haar vel zit. Het bekende lontje wordt dan korter.

Heeft jouw hond last van allergieën of gisten dan is de kans groot dat jouw hond een mineralen en vitamine te kort heeft. In onze voeding zit al een chronisch tekort aan natuurlijke vitamine en mineralen omdat de bodem uitgeput is door het verkeerd telen van onze groenten. Vaak wordt daar niet op gelet als honden gedragsproblemen ondervinden, maar ook dit kan heel goed een oorzaak zijn van het probleem van jouw hond.

Dieren staan tegenwoordig op stal en worden gevoerd met wat ze krijgen aangereikt, ze kunnen niet meer zelf naar kruiden en voedingstoffen zoeken die deze dieren echt nodig hebben uit de grond. Hierdoor is het vlees wat de honden krijgen ook mineraal- en vitaminearm.

 

Join

Werk met mij

Periphial visie toepassen

Periphial visie toepassen

Dogsview.nl

Periphial visie

toepassen

Boeken / Coaching

Periphial visie

toepassen

Dogsview.nl

Periphial visie toepassen

Eigenlijk passen we onbewust allemaal Periphial visie toe.

Hoe kan je er bewust gebruik van leren maken om anders met je hond(en) te leren omgaan?

 

In mijn vorige log heb ik uitgelegd wat Periphial visie is. Nu wil ik dieper ingaan op “hoe je bewust wordt door het ook zelfbewust toe te passen.”

Kijk eens naar de foto van deze baseball speler. Een basketbalspeler kijkt in de zone van hoge prestaties.                                                   

Dit is heel interessant! Je kunt zien, als je naar de ogen van die basketbalspeler kijkt: dat ze in die staat van Periphial visie zijn.

 

 

 

Tip:

Let jij meer op je hond of op de omgeving?

Gebruik jij al je periphial visie om je hond nog beter te begeleiden?

Listen

Waarom is het zo dat de topsporters dit bestuderen? Het interessante is dat het enige waarvan je zou denken dat het de dingen zijn waarop hij zich het meest zou concentreren het belangrijkste in basketbal de bal is, en toch is het enige dat hij niet doet is naar de bal kijken.

Let op, de basketbalspeler besteedt er aandacht aan in de Periphial van zijn zicht, zodat hij kan zien dat het alleen maar Periphial zicht is. Hij hoeft dus niet direct naar de bal te kijken omdat als hij direct naar de bal kijkt hij direct naar Fovial zicht schakelt. Het tegenovergestelde van Periphial visie. Fovial visie betekent dat je je op één ding concentreert met uitsluiting van al het andere. Dat is het probleem met Fovial visie. Dat wanneer je basketbal speelt op dit niveau, je je niet kunt concentreren op één ding. Waar je je op moet concentreren zijn veel dingen tegelijkertijd.

Er is een heel belangrijk deel van je geest dat ervoor zorgt dat je onbewuste of je onderbewustzijn wordt genoemd, dat is waar al je gedrag is opgeslagen.

 • Waar je meerdere dingen tegelijk kunt doen,
 • Waar je met visie dingen kunt doen.

Als je een tennisspeler bent en je ontvangt die bal op 200 km per uur, dan is er geen tijd om na te denken over het gedrag. Welke schot selectie je moet maken doe je dan instinctief.

Wat betekent dat het van je onbewuste geest moet komen,

 • Niet je denkende geest is
 • Je voelende geest
 • Niet je denkende geest is
 • Niet je bewuste geest is
 • Je onbewuste geest heeft geen zin

Het zicht van de onbewuste geest is het luik, het is de trigger als je eenmaal in de Periphial visie gaat,

 • Zal je automatisch de onbewuste geest inschakelen,
 • Als je dit alleen doet, voel je je ontspannen en stressvrij,
 • Als je dit alleen doet, En dat is waarom ze minder presteren.

Is dat logisch?

 

Schrijf je in

Het boek “De psychologie van de hond” heb ik geschreven

wat gaat over hoe de ontwikkeling van (probleem)gedrag

bij honden ontstaat.

Schrijf je in

Dogsview.nl

Periphial visie toepassen

Als je dagelijks met roedels honden loopt leer je heel snel te kijken met een Periphial visie omdat met een Fovial visie al heel snel het overzicht kwijtraakt tijdens de wandelingen. Het is onmogelijk om met een Fovial visie Met een groep honden te lopen, dat zou dan betekenen dat je steeds 1 hond op je netvlies zou hebben moeten staan.

Periphial visie is de dynamiek en energie tussen de honden waarnemen, terwijl je eigenlijk alle honden in een oogopslag ziet, hoort, en voelt. Is er spanning tussen de honden dan voel ik dat in de eerste plaats en dan acteer ik daarop. Je gebruikt dus eigenlijk al je zintuigen tegelijk terwijl je een goed overzicht houdt op de honden.

Mensen vragen mij weleens hoe ik al die honden bij elkaar hou zonder dat er eentje weg loopt? Dat is juist gebruik maken van Periphial visie doordat je in een oogopslag overziet wat er gebeurt tussen en met de honden.

Ook een veel gestelde vraag, Ben je de honden nou ook constant aan het tellen? Mijn antwoord is: Nee ik tel eigenlijk nooit de honden, alleen als ik met een vriendin loop die ook meerdere honden bij zich heeft. Ook hier zie ik in een oogopslag of alle honden er nog bijzijn.

Natuurlijk ken je alle ins en outs van de honden die met je meelopen. Je weet wat ze in bepaalde situaties doen, bijvoorbeeld bij schrik wil een hond nog wel eens in paniek wegrennen. Hier komst veel gedrags-kennis van honden bij kijken. Ook of jij als begeleidster de goede dynamiek tussen de honden kan creëren. Dit heeft van mij als begeleidster van de honden veel begeleiding en opbouwen van vertrouwen nodig om mijzelf in de honden te kunnen inleven.

Periphial visie is niet alleen naar een hond kijken, het is kijken naar alle honden, luisteren naar intonaties van eventuele grommen die je hoort en de dynamiek en energie moet je voelen. Dit betekent dat je de hond moet gaan aanvoelen, wat zijn de emoties en gevoelens van de hond en hoe kan jij als begeleider de hond helpen om deze emoties en gevoelens in goede banen te begeleiden. Als je dit kan toepassen gaat het lopen met de honden eigenlijk al goed.

 

Join

Werk je met mij?

Hoe kijk jij naar jouw hond?

Hoe kijk jij naar jouw hond?

Dogsview.nl

Hoe kijk jij

naar je

hond?

Boeken / Coaching

Fovial visie

Periphial visie

Dogsview.nl

Hoe jij je energie met jouw hond  beter kan verdelen.

Kijken naar je hond d.m.v van je Fovial vision te wijzigen in Periphial visie.

Dat betekent dat je niet alleen maar let op de uiterlijke kenmerken zoals bij de Fovial visie:

 • Oren
 • Staart
 • Houding
 • Geluid (Grommen)

Daarnaast jezelf openstellen voor je eigen gevoel:

 • Voelen
 • Emotie

Door Periphial visie zal de band met je hond dusdanig verbeteren doordat je veel beter kan inspelen op de behoefte van je hond doordat je veel beter ziet en aanvoelt wat de behoefte van jouw hond is.

 

                                Foveale visie

 

Foveale visie verwijst naar het zicht in het midden van het gezichtsveld, waar de gezichtsscherpte het hoogst is.

Waar je je focus op richt heeft je aandacht, dat neem je waar. Daarmee sluit je dus ook informatie uit. Wanneer je je aandacht bijvoorbeeld op het gezicht van een persoon richt, verlies je het contact met de rest van zijn lichaam. Dit noemen we tunnelvisie (in focus).

                                Peripheral visie

 

Perifere visie wordt ook wel meervoudige waarneming genoemd. Je richt je focus op een onderdeel met behoud van contact met het geheel.

Periphial visie wordt meestal gedefinieerd als alles wat u naast uw centrale focus ziet terwijl u recht vooruit kijkt. Het is in wezen je vermogen om dingen te zien zonder je ogen te bewegen of je hoofd te draaien.

Visie

Werk je met mij?

Boeken

Werk met mij

             Dogsview.nl

             Periphial visie 

Test:

Kijk naar het midden van de foto.

Kan je de 16 cirkels zien?

 

                                                  Hoe kijk je zelf naar je hond?

 

Hoe heb je zelf naar je hond leren kijken?

Foveale visie

Kijken naar je hond d.m.v wat je in het uiterlijk kenmerken.

 • Oren
 • Staart
 • Houding
 • Geluid (Grommen)

Op de hondenschool wordt je geleerd om met een Foveale visie te kijken naar je hond.

 

Werk je met mij?

             Dogsview.nl

             Periphial visie 

Als je leert kijken met een Periphial visie, zie je niet alleen de uiterlijke kenmerken, je voelt ook wat je hond je verteld.

Leer zelf goed in te spelen door je eigen Focus, Emotionele staat en je Ademhaling onder controle te hebben.

Leer focussen door niet alleen naar je hond te kijken maar ook je hond aan te voelen.

 

                                                  Hoe kijk je zelf naar je hond?

 

Periphial visie

Heb je de 16 circels gevonden?

Kijk op de foto waar ik de cirkel rood heb gemaakt.

Dogsview.nl

Periphial visie

Zou je ook je Periphial visie willen leren ontwikkelen, om daarmee nog beter jouw hond te kunnen begeleiden, geef je dan op voor de cursus.

Join

Werk je met mij?

Vertrouwen krijgen

Vertrouwen krijgen

Wanneer kan je nou echt spreken of weten dat je hond je vertrouwd of juist niet. Vertrouwen krijgen van je hond moet je verdienen en krijg je niet zomaar. Hoe weet je dat je hond je echt kan vertrouwen, of dat de relatie met je hond juist oppervlakkig is. Vertrouwen opbouwen is het moeilijkste om met je hond op te bouwen.

Emotie herkennen

 • Honden begrijpen heel goed onze emotie, maar begrijpen wij de emotie van de hond?
 • Houden wij rekening met de emoties van de hond?
 • Kan jij de emotie van je hond lezen?
 • Vaak zien we of de hond blij is want dat zegt de hond met zijn hele lichaam.
 • Herken je ook of je hond verdriet heeft? Dat wordt vaak al een stuk moeilijker om te zien.

Angst

Angst wordt vaak ook totaal niet herkent door de begeleider, als het wel wordt herkent. Wordt vaak de angst genegeerd door juist de hond te confronteren met zijn angst, door of hem geen steun te geven als ze los zijn, ze komen om hulp vragen of als ze aan de riem zijn ze in de situatie worden gesleept, want ze kunnen geen kant op.Vroeg of laat zal de hond zijn eigen beslissing nemen omdat de hond eigenlijk totaal is genegeerd in zijn angst, en dan ineens heb je probleemgedrag die uit het niets is ontstaan.

De vele gezichten van angst

Het hangt er vanaf hoe jij als begeleider je hond met angst begeleidt. Als je de angst niet herkent en daardoor ook zeker niet erkent, zal je hond zelf een weg gaan zoeken hoe om te gaan met zijn angst. Dit kan zeker op latere leeftijd gedragsproblemen gaan leiden, juist omdat de hond niet is begeleidt en geholpen hoe om te gaan met zijn angst. Angst kan komen door een verkeerde opvoeding, veel te jong bij de moeder vandaan gehaald. Pups hebben te weinig van hun moeder kunnen leren (broodfok) maar angst kan ook aangeboren zijn. Angst kan afkomstig zijn van vele factoren in het leven van de hond. Daarom is het van belang om je hond bij een verantwoorde fokker te kopen via de Ras-vereniging van het Ras naar keuze.

Herken je natuurlijk gedrag of is het probleemgedrag

Veel gedrag van een hond wordt als probleemgedrag ervaren, terwijl eigenlijk vaak het gedrag wat de honden vertonen Ras-eigenschappen zijn die bij het ras horen.

Agressie uit angst

Veel agressie komt ook voort uit angst, Denk aan uitvallen aan de riem, maar ook resource garding of voerbak-nijd kan een uiting van angst zijn. Resource garding kan bestaan uit het verdeigen van eigen speeltjes, maar kan ook zijn dat de hond de bank zodanig gaat bewaken dat je er niet meer bij mag. Ik heb al verschillende verklaringen gehoord van jaloers tot aan te veel privileges. Ik heb nog nooit een issue gehad met een hond om privileges of een jaloerse hond.

Waarom heb ik daar nooit enig probleem mee gehad?

Natuurlijk heb ik ook honden gehad die tegen me gromden. Het andere verschil is dat ik daar nooit een probleem van maak, ook grommen is hondentaal. Maar waarom gromt een een hond nou eigenlijk? Een hond gromt om je weg te jagen bij wat voor de hond op dat moment juist heel belangrijk is. Het zijn momentopnames.

Probleem: De hond zit op de bank en gromt tegen je, wat doe je dan? Je mag dus niet op de bank zitten omdat de bank voor hem is.

Oplossing: Ik accepteer dat er iets is wat erg belangrijk is voor de hond. Ik ga iets heel anders doen, bijvoorbeeld boven de was. dus echt helemaal uit zicht. Als ik dan weer naar beneden kom maak ik er een feestje van. De honden krijgen allemaal wat lekkers en ik kan dan gewoon op de bank erbij zitten. Het ijs is dan gebroken. Als je zelf het probleem groter maakt door het conflict aan te gaan verlies je dat altijd en zal je hond alleen maar meer probleemgedrag gaan vertonen. Als je het probleem minimaal maakt heeft de hond totaal geen reden om de bank te verdedigen, vooral niet tegen jou want als je hond een issue maakt dan ga je helemaal uit beeld. Uiteindelijk vindt de hond dat veel erger dan dat de hond het conflict aangaat met je. Dus zal het gegrom op de bank langzaam uitblussen.

Probleemgedrag vermijden

Door het vertrouwen op te bouwen zal je veel minder probleemgedrag bij je hond zien ontwikkelen, juist omdat hij je kan vertrouwen. De hond weet dat je geen conflicten wil, maar soms ligt er iets op of onder de bank wat voor je hond zeer belangrijk is op dat moment. Het is en blijven moment opnames. Het kan 5 minuten duren of een half uur, maar uiteindelijk zal je hond opgeven juist omdat jij als geleider en degene die hij moet vertrouwen er geen aandacht aan besteedt. Je haalt dan de noodzaak van de agressie weg.

Gratis E-book

Natuurlijk gedrag of probleemgedrag

Natuurlijk gedrag of probleemgedrag

Gedrag of probleemgedrag van de hond?

Door honden zo te fokken, dat ze van oudsher al konden helpen met bijvoorbeeld jacht (aanwijzen, ophalen) of bewaking, vee-drijven, maar ook gezelschap honden zijn er al van oudsher. Elk ras is dus eigenlijk specifiek voor een bepaald doel gefokt. De reden waarom ik dan ook steeds verwijs naar de ras-eigenschappen van de hond. Alleen de Raseigenschappen is niet het enige van meespeelt.Belangrijk is ook het Geno- en Fenotype.

De Ras-eigenschappen vallen onder een Ras die ook in een bepaalde Ras-groep valt.

Tip: een gedragsprobleem bestaat vaak niet, de begeleider heeft een probleem met het gedrag van de hond. Dat is toch anders. Dit is waarom het zo belangrijk is om juist uit te zoeken welk ras er nou precies bij je past. Dat voorkomt heel veel problemen en frustraties.

Ras-groepen

Vaak is natuurlijk gedrag eigelijk kijken waar je hond voor is gefokt. Het Ras valt onder de 1 van de 10 Ras-groepen die door de FCI is samengesteld..

De FCI (Fédération Cynologique Internationale) hanteert de volgende 10 rasgroepen:

 1. Herdershonden en veedrijvers
 2. Pinschers, schnauzers, molossers en sennenhonden
 3. Terriërs
 4. Dashonden
 5. Spitsen en oertypen
 6. Lopende honden en zweethonden
 7. Voorstaande honden
 8. Retrievers, spaniëls, en waterhonden
 9. Gezelschapshonden
 10. Windhonden

Rassen

Alle erkende rassen zijn in te delen in in de Ras-groepen waardoor eigelijk al is te zien waar deze rashonden voor zijn gefokt. De eerste indicatie om karakter-eigenschappen op te halen, de eventuele natuurlijke aard van de hond is waarvoor ze zijn gefokt.

Ras-eigenschappen

Een Ras-hond heeft bepaalde Ras-eigenschappen die aan het hondenras zijn gelinkt. Deze Ras-eigenschappen hebben te maken waarvoor ze zijn gefokt, en is voor elke Rashond, ook weer anders al zitten ze in dezelfde Ras-groep.

Persoonlijkheid van de hond

Naast de Ras-eigenschappen heb je ook rekening te houden met de persoonlijkheid van de hond. Ras-eigenschappen met een open extrovert karakter geeft een heel ander gedrag als Raseigenschappen met een terughoudend introvert karakter.

Persoonlijkheid is een georganiseerd en karakteristieken (voelen, denken, doen). Dit geheel van eigenschappen beschrijft de manier waarop een hond in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop de hond denkt en gemotiveerd zal worden, naast de Ras-eigenschappen.

Genotype

Het genotype is de verzameling van alle erfelijke informatie van een hond. Die informatie ligt vast in het DNA op de chromosomen. Hier ligt bijvoorbeeld vast:

 • Grote van de hond,
 • Vacht-kleur,
 • Kleur ogen,
 • Lengte van de vacht,
 • Lange of korte oren,
 • Lange of korte poten,

Vergeet hierbij zeker niet de Erfelijke aandoening die in de Rassen zijn ontstaan door bijvoorbeeld verkeerde fok.

Naast het Genotype waar dus eigelijk alle uiterlijke kenmerken en erfelijke aandoeningen zijn vastgelegd is er ook het Fenotype.

Fenotype

Fenotype (zowel uiterlijk als gedrag) is het resultaat tussen genetische aanleg (genotype) plus de invloeden vanuit het milieu. Ervaringen die zijn opgedaan in vroegere en latere levensjaren van de hond.

Rashonden beschikken over specifieke gedragseigenschappen, die in meer of mindere mate, kenmerkend zijn voor dat Ras. Door een verkeerde of onjuiste omgang met de hond kunnen deze specifieke en rasgebonden eigenschappen zich ontwikkelen tot probleemgedrag. Jachthonden met een grote behoefte aan beweging kunnen ontwikkelen tot overactieve, nerveuze honden indien niet in hun behoefte wordt voldaan. Met de erfelijk aanleg van deze honden is niks mis. De oorzaak van het probleemgedrag is dus de wisselwerking tussen de Rasgebonden eigenschappen en de invloed van de omgeving (omgang met de hond)

De positieve maar ook zeker de negatieve ervaringen is wat de hond vormt. De hond zal leren reageren op de ervaringen die de hond opdoet tijdens het opgroeien.

Opvoeding

Omdat de hond onthoudt wat de ervaringen waren, zal de hond daar ook in de toekomst naar handelen. Als je dan in de opvoeding niet geeft wat je hond nodig heeft is de kans dus heel groot dat er zich gedragsproblemen zullen gaan ontwikkelen in de toekomst.

Voorkomen van problemen

Bereidt jezelf goed voor.

Zorg dat je jezelf en het gezin goed voorbereidt op de komst van een hond. Lees daarom ook dit gratis E-Book. Verdiep je in het Ras zodat je ook echt weet wat dit Ras nodig heeft, maar vooral of je ook aan die behoefte die je hond heeft kan voldoen.

.

.

.

.

Goede fokker

Als je voor een pup kiest, zorg dan dat je je pup koopt bij een fokker die is aangesloten bij een Ras-vereniging en dus aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Een goede fokker zal nooit de eerste keer de pup al meegeven maar wil ervan verzekerd zijn, dat ook de pup in goede handen komt. Ook zal een goede fokker je alles over dit Ras vertellen, positief maar ook de negatieve eigenschappen van het ras.

Broodfokker

Ga je shoppen op marktplaats, en je komt uit bij een “betrouwbare” fokker? Check dan of deze fokker is aangesloten bij een Ras-vereniging. De kans is namelijk heel groot dat je toch te doen hebt met een broodfokker. Laat je niet verlokken door een mooi plaatje, daar komt vaak alleen maar ellende van. Doe onderzoek voordat je naar de “brood”fokker gaat. Neem niet de eerste keer je pup mee, of de pup is zielig! De kans is heel groot dat je pup ziek is. Pups uit de broodfok worden ook veel te jong bij hun moeder vandaan getrokken dus hebben al vele trauma’s voordat je ze al in je armen kan sluiten.

Wat is dan de snelste oplossing om nu gedrag of probleemgedrag op te lossen.

Stop met het constant “NEE” zeggen. De hond heeft blijkbaar alleen de “Nee” geleerd, maar heb je de hond ook geleerd wat dan wel kan en mag?

Onderstaand staan een aantal punten waarbij je jezelf, maar zeker ook je hond kan helpen.

 • Voelt je hond zich veilig?
 • Voldoe je aan de behoefte van je hond?
 • Hoe ga je met je hond om? (zelf-reflectie)
 • Hoe reageert je hond op jou?
 • Steun en ondersteun je je hond als je hond erom vraagt? (herkenning)
 • Mag en kan je hond zich op alle vlakken ontwikkelen?
 • Hoe groot maak je zelf een probleem?\\

Als je deze vragen toepast en kan beantwoorden, wordt het voor je hond een heel stuk makkelijker en voor jezelf ook.

veilgheid

Gratis E-Book