Contracten van adoptie-honden uit het buitenland.

Contracten van adoptie-honden uit het buitenland.

Bovenstaand contract is een voorbeeld-contract van de Lijst Betrouwbare Stichtingen. Dit is dus een vertrouwd contract.

Contracten voor adoptie-honden uit het buitenland. Hoe zit het precies met de contracten. Wat zijn jou rechten als adoptant?

Een hond is volgens de wet een ding.

Hoe onrechtvaardig dit ook is. Volgens de wet is een hond een ding. Als je een hond koopt heb je te maken met dezelfde rechten en plichten als dat je een koelkast of een fiets koopt!

Lijst Betrouwbare Stichtingen

Wil je een hond adopteren kijk dan op de Lijst Betrouwbare Stichtingen om volgens de Nederlandse wet en regelgeving een hond te adopteren. Deze stichtingen letten ook heel scherp op veiligheid en zullen als er zich toch eventueel problemen voordoen, je aan alle kanten helpen.

Een hond groot of klein, jong of oud… elke hond dient een veiligheidstuigje om te krijgen. de veiligheidstuigjes zijn hier verkrijgbaar voor betaalbare prijzen.

Adoptie contract

Een adoptie contract is een zelf opgemaakt contract, waarbij ik aanraad eerst het contract heel goed door te lezen. In dit contract worden vaak absurde buitenwettelijk voorwaarden in gesteld.

  • Boete clausule.
  • Geen aanspraak op eventuele medische kosten.
  • Medewerkers verplicht ten aller tijden binnen laten.
  • Eisen over wijze van houden en het verzorgen.
  • Jaarlijks verslag doen over het welzijn van het dier.
  • Onder geen enkel beding de betaalde adoptie kosten terugbetalen.

Al de bovenstaande eisen van Stichtingen omdat ze eigenaar willen blijven. De Stichting kan zelfs de hond per direct terugnemen als de stichting vindt dat je de hond niet goed zou verzorgen. Nergens staat wat dan die verzorging zou moeten inhouden. Als er sprake is van eventuele problemen met het dier, kan de stichting dus besluiten om het dier terug te halen, zonder teruggave van het betaalde adoptie geld. Helaas worden bij sommige stichting regelmatig honden teruggehaald om dan keer op keer opnieuw te laten adopteren.

Een adoptie contact of plaatsing-overeenkomt is dus waar inhoudelijk de nodige juridische vraagteken bij kunnen worden gezet. In de overeenkomst moet dus duidelijk zijn, dat de afspraken over de plaatsing van het dier helder en duidelijk zijn beschreven.

Koopcontact

Heb je een koopcontract wordt je automatisch eigenaar van de hond. Wat stichtingen er doorgaans wel inzetten is dat als het dier onverhoopt om welke reden weer afstand moet worden gedaan, er contact moet worden opgenomen zodat de stichting kan meehelpen om naar een nieuw huis te zoeken, en hierbij het welzijn van het dier als prioriteit stelt, zodat het dier niet in verkeerde handen kan vallen.

79936767 10212700499466277 349294692157882368 n

Bruikleen contract

Het bruikleen contract is eigenlijk hetzelfde als het adoptie contract. Juridisch met veel haken en ogen die ook vaak nog eens niet kloppen ook.

In het verleden werden de bruikleen contracten ook door de Nederlandse asielen gebruikt. De Bruikleen contracten zijn vervangen door plaatsing-overeenkomsten omdat de bruikleen contracten juridisch niet voldeden aan de Nederlandse wet en regelgeving.

Geen contract

Als je een hond “adopteert” zonder contract, adopteer je feitelijk je hond niet. Je koopt je hond, en hierbij telt het algemene consumentenrecht.

Vele Stichtingen zeggen dat alleen de honden onder contract worden geplaatst. Heel vaak komt het voor dat als de adoptie procedure is opgestart, de hond eenmaal is aangekomen, er nergens contracten zijn. Als er geen contracten zijn en de adoptie is betaald (doe dit nooit contant, maar per bank omdat je dan schriftelijk bewijs hebt) kan je ervan uitgaan dat er ook geen contracten zijn, dan treedt automatisch het algemeen consumentenrecht in.

Wat te doen? Als je een zieke hond hebt geadopteerd bij een Stichting die niet volgens de Nederlandse wetgeving werkt.

Wat te doen? Als je een zieke hond hebt geadopteerd bij een Stichting die niet volgens de Nederlandse wetgeving werkt.

Wat te doen? Als je een zieke hond hebt geadopteerd bij een Stichting die niet volgens de Nederlandse wetgeving werkt. We krijgen de laatste tijd zeer veel verontrustende informatie. Zieke en gewonde honden die worden geadopteerd via stichtingen, die de honden uit het buitenland halen. Dit baart ons dan ook ernstige zorgen over de betrouwbaarheid van de vele stichtingen.

Lijst betrouwbare stichtingen

We hebben de Lijst betrouwbare Stichtingen opgezet op deze website omdat ook ik gedupeerde ben geworden van een zeer onbetrouwbare stichting. De stichtingen die op de Lijst betrouwbare stichtingen staan werken en voldoen niet alleen aan de Nederlandse wetgeving, ook de veiligheid, voor- en nazorg staat hoog in het vaandel. Ook in het land van herkomst van de honden wordt heel veel gedaan aan sterilisatie- en educatie-projecten.

We hebben de stichtingen die op deLijst betrouwbare stichtingen al voor je gecontroleerd. De stichtingen op de Lijst betrouwbare stichtingen worden dan ook regelmatig door ons gecontroleerd om zo de lijst ook betrouwbaar te houden. Je kan dus in een oogopslag zien welke stichtingen betrouwbaar zijn, echt aan alle Nederlandse voorwaarden voldoen. En heel belangrijk, bij eventuele problemen waar je tegenaan loopt met je nieuwe hond, je ondersteund wordt of dit nou fysieke of mentale problemen zijn.

Wat baart ons zorgen?

82081285 3385416961500140 4864463982171258880 n
Hartworm

Honden die naar Nederland afreizen waarbij blijkt dat ze eigenlijk doodziek zijn met verschillende zoönose. (*Een zoönose is elke ziekte of infectie die van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op dieren en mensen. Dieren spelen dus een essentiële rol bij het in stand houden van zoönotische infecties in de natuur.)

Stichtingen die zeggen dat de honden worden ontwormt, ontvlooit, bloedonderzoeken krijgen, waarbij de honden als zijnde gezond worden geadopteerd, is helaas steeds minder waar. We zien juist een toename van verschillende ziektes en besmettelijke infecties, maar ook honden met wonden en zwaar ondergewicht komen steeds vaker voor.

Natuurlijk hebben ze in hun paspoort staan dat ze alle verplichte entingen hebben gehad, ze zijn ontwormt en ontvlooit. Helaas kan je alleen maar constateren dat dit ook daadwerkelijk is gedaan, als je weet waar je naar zou moeten kijken in het paspoort. We zien ook nog steeds dat er valse paspoorten gebruikt worden. Elke hond moet in bezit zijn van een gezondheidsverklaring, uitslagen van de bloedtesten d.m.v. een rapportage van het laboratorium met de bloeduitslagen.

Wat te doen? Betaling en overdracht.

Als je besluit een hond via een stichting uit het buitenland te adopteren lees je dan eerst goed in. Houdt er rekening mee dat een hond volgens de wet een ding is, hoe hard dat ook klinkt. Als je hond ziek blijkt te zijn dat heb je een niet functionerend of stuk ding gekocht. Vergelijk je hond met een koelkast want dat is een ding. Als je koelkast stuk is bij aankoop heb je 2 weken om aan geven dat je koelkast stuk is. Dit geld ook voor je hond. Dus controleer je hond goed en laat je hond checken bij de dierenarts. Is je hond ziek raden we je aan om dit te melden bij de stichting waar je de hond hebt geadopteerd, laat de stichting je in de steek meld dit direct bij het NVWA te melden. Als de hond betaald is voordat je de hond gezien hebt kan je de hond ook niet checken. Helaas is het vaak zo dat, als de hond betaald is, de stichting zeker niks meer laat horen. Als de pup ziek blijkt te zijn, dan zijn de stichtingen vaak zeer moeilijk te bereiken.

Wat te doen? Kom je deze ongeregeldheden tegen, meld dit dan hier bij het NVWA.

Wanneer moet een hond die uit het buitenland komt geregistreerd worden?

Een hond die uit het buitenland komt, moet al gechipt zijn omdat hij anders de grens niet over mag. Na binnenkomst in Nederland moet hij (vanaf 1 april 2013) binnen 14 dagen geregistreerd worden bij een aangewezen databank op naam van degene (of de organisatie) die de hond geïmporteerd heeft. Wordt de hond daarna weer doorverkocht dan moet binnen 14 dagen na verkoop deze registratie gestopt worden en moet de koper zijn gegevens binnen 14 dagen bij een aangewezen databank opgeven.(bron: LICG)

Waar kan je zelf op letten als je je hond registreert bij de NDG?

Stichting moet de hond op naam zetten als de hond naar Nederland afreist en gelijk ook weer afmelden, zodat de chip van de hond al in Nederland bekent is. De adoptant moet binnen 14 dagen de hond zelf op naam zetten bij bijvoorbeeld bij NDG

NDG Snowy voorbeeld verhuis

De betrouwbare stichting zal er voor zorgdragen dat de honden die uit het buitenland komen en worden geadopteerd al bij de NDG geregistreerd staan zodat je de hond op jou adres kan verhuizen. Het chipnummer is dus al bekend in Nederland. Met dit scherm is uitgesloten dat jij als adoptant de hond importeert.

Het blijkt dat de verschillende programma’s die verantwoordelijk zijn voor de chip registratie niet allemaal evengoed met elkaar samenwerken. Het kan dus voorkomen dat je het scherm importeren uit het buitenland ziet. Vraag daarom de stichting altijd om te laten zien dat de hond al in Nederland op de stichting staat geregistreerd, alvorens deze op jou naam te zetten. De stichting moet het bewijs aan je kunnen overleggen zonder problemen.

.

Let op als je import uit het buitenland ziet.

Zelf hond importeren

Helaas gebeurt dit namelijk ook nog veel te vaak dat stichtingen niet volgens de Nederlandse regelgeving werken. Dit betekend dat ze de honden tijdens hun transport naar Nederland niet op de naam van de stichting zetten en zo totaal buiten zicht van het NVWA blijven. De NVWA kan niet controleren of deze stichtingen de honden hebben geïmporteerd omdat ze het de adoptant zonder dat ze het zelf weten de hond zelf importeren. De honden horen op naam van de stichting over te komen en de stichting hoort als de hond naar de adoptant gaat de hond bij de NDG te registreren op naam van de adoptant.

Importeer jij de hond of de stichting?

Import uit het buitenland

Als je op de site van de NDG bijgaand formulier moet invullen dan weet je dat de stichting niet werkt volgens de Nederlandse wetgeving en de hond illegaal naar Nederland is vervoerd. Neem dan eerst contact op met de stichting. Krijg je van de stichting geen logische verklaring neem dan echt contact op met het NVWA. Als de NVWA meerdere klachten krijgt, gaan ze uitzoeken waarom de stichting zich niet aan de Nederlandse wetgeving houdt. Overleg Met het NVWA wat je nu het beste kan doen.

NDG.nl is een van de vele websites waar je de chipregistratie kan uitvoeren, ik heb de NDG.nl als voorbeeld genomen.

Hoe werkt een goede Stichting, die honden uit het buitenland laat adopteren.

Hoe werkt een goede Stichting, die honden uit het buitenland laat adopteren.

logo

In navolging op het negatieve verhaal in het Blog van vorige week, hoe Stichtingen kunnen werken die niet voor het welzijn van de dieren voorop stellen, maar juist het grote geld ruiken. Dit is de reden om ook de andere kant belichten. Hoe het werkelijk zou moeten gaan. Stichtingen die het welzijn van de dieren op de allerhoogste plaats zetten. Zo werkt een goede Stichting die honden uit het buitenland laten adopteren.

Stichting saving straydogs Sarajevo

52793066 1310515545752817 7954030208124715008 o

Ik heb 1 Stichting van onze lijst gepakt om te kunnen laten zien hoe een goede stichting werkt. Ook hoe de Stichting in contact blijft met hun honden die zijn geadopteerd, deze Stichting heeft een Facebook groep waar ook onderling contact is, met alle adoptanten zodat ze elkaar ook kunnen helpen. De Stichting vangen in Sarajevo de honden al zo huiselijk mogelijk op, voor ze naar Nederland komen, zodat ze al gewend zijn om in huis te leven. Eigen opvang in Bosnië waar de honden gesocialiseerd worden. Ook met katten. Er worden alleen plaatsbare honden naar Nederland gehaald. Niet plaatsbare dieren blijven in Bosnië. Alle dieren worden geplaatst met een contract.

Opvang in Nederland

-Al deze honden komen in principe eerst in Nederland in de opvang (interesse/reservering is uiteraard mogelijk). Het opvang gezin kan door observatie van de hond goed bepalen welk karakter de hond heeft en waar de hond het best geplaatst kan worden (gezin, boerderij etc). Een groot voordeel is ook dat de toekomstige baas de kans heeft, om de hond voor plaatsing te ontmoeten. Zo is de kans op slaging van de plaatsing het grootst!

Slaging kans van de honden

-De Stichting plaatst geen pups of jonge honden bij oude honden. Uit jarenlange ervaring is gebleken dat de slagingskans nihil is. De oude hond wil graag van zijn of haar rustige oude dag genieten, de pup of jonge hond wil het liefst de hele dag spelen en begrijpt niet waarom hij/zij hierin gecorrigeerd wordt. Omdat wij willen dat de slagingskans van een adoptie zo hoog mogelijk is hebben wij besloten dit niet meer te doen.

Alle honden die niet naar Nederland gaan, mogen we 9 maanden per jaar gratis laten steriliseren.

1 op 10 beleid

-Het 1 op 10 beleid hanteren, 1 geplaatste hond in Nederland betekent 10 honden ter plekke helpen met als doel de populatie in Bosnië en Kroatië in te dammen door middel van sterilisatie/castratie projecten. 

Educatie

De bevolking bewust maken wat het gevolg is van het niet laten helpen van je huisdier, de gemeentes in Sarajevo en andere plaatsen, mee laten helpen om dit te realiseren. Hier voeren we momenteel nog steeds zeer intensieve gesprekken mee en het kwartje begint her en der al te vallen. Want veel projecten worden nu door de overheid betaald.
Alle basisscholen in ons gebied helpen hard mee. Alle kinderen betalen een klein beetje van hun lunchgeld mee om goed de honden kunnen te verzorgen.

Nieuwe start 

-De honden komen in principe met Traces of Commerciële certificaten naar Nederland, tenzij 1 van onze teamleden naar Sarajevo of Tuzla vliegt en een paar kleine honden mee kan nemen. Alle honden worden door een fantastische chauffeur vervoerd met alle vereiste papieren op zak, welke zich ook nog eens inzet voor meerdere organisaties en zelf een eigen stichting heeft in Bosnië . De honden komen altijd fris en fruitig aan omdat er continue voor ze gezorgd word onderweg.

Adopties in land van herkomst

-Er worden via de Stichting saving stray dogs Sarajevo steeds meer honden in het land van herkomst geadopteerd en geplaatst, wat natuurlijk helemaal top is. Dat betekend dat de mensen daar beter begrijpen hoe ze met hun honden om zouden moeten gaan. De educatie werpt dus wel degelijk zijn vruchten af.

Alle officiële instanties

-Stichting saving straydogs Sarajevo is aangemeld bij alle officiële instanties, en we hebben dus alle vereiste papieren gekregen, de afgelopen maanden inclusief het honden en katten besluit! Het was hard werken om dit te bewerkstelligen maar het is gelukt! 

Adoptie bijdrage

-Om zoveel mogelijk te kunnen helpen op locatie vragen wij een adoptiebijdrage voor onze honden. Met dit geld is het voor ons mogelijk om aldaar minimaal 10 honden te laten neutraliseren, op te vangen en weer uit te zetten .Voor dit geld krijgt u een vriend voor het leven, die volledig ingeënt en gechipt is.(als de leeftijd het toelaat ook gesteriliseerd/gecastreerd is.) De adoptiebijdrage bedraagt €295.

Veiligheid

-De honden worden met een veiligheidstuig en lijn geplaatst afhankelijk van de grote van de hond kost dit tussen de 35 en 45 euro.
Het tuigje is verplicht anders krijg je de hond niet mee, als het tuig te klein of te groot is, mogen ze hem gratis omruilen. Door de goede voorlichting en veiligheidsvoorschriften is er nog nooit een hond vermist geraakt.

Reviews

Wat een fijne organisatie. Via deze stichting een hond in huis genomen. Van te voren werd er heel eerlijk en duidelijk verteld dat dit een hond is/was met een gebruiksaanwijzing. En na goed overleg, van beide kanten toch voor deze prachtige hond gegaan. Elke vraag die ik voor de adoptie en na de adoptie had, wel relatief snel beantwoord. Na ruim 8 maanden nog steeds in contact met elkaar. Ondanks de vele honden die voor en na ons geplaatst zijn. Er wordt duidelijk moeite genomen voor een fijne samenwerking. Het mooiste aan deze stichting vind ik dat de hond centraal staat. En geen afhaalpakket is geworden op een vliegveld, die uitgezocht is van een mooi plaatje op internet. Dikke pluim!!!! En een 5 ☆☆☆☆☆. Zeker verdient!!!!

Hoe werkt een goede Stichting die honden uit het buitenland laat adopteren. Als een stichting aan al deze goede initiatieven doen, zowel in land van herkomst als bij de honden die in Nederland en in Sarajevo zijn geadopteerd staan met recht in de Lijst van betrouwbare stichtingen

Gratis E-Book