Leiding geven aan jouw hond

Leiding geven aan jouw hond

Leiding geven aan je hond.

Communicatie

Leiding geven aan je hond

Ben jij die goede begeleider?

Herken de emoties en helpt in alle situaties.

Je voelt dat je een baas moet zijn

Zou je hond alles moeten doen wat jij van jouw hond vraagt?

Aan zijn lot overlaten

Laat jij je hond het zelf uitzoeken als je hond in een moeilijke situatie komt?

De gevolgen van het niet goed begeleiden van jouw hond.

Vaak zijn de gevolgen niet te overzien, dit hangt af van de persoonlijkheid, karakter en achtergrond van de hond.

Vaak wordt pijn niet in verband gebracht met gedrag.

Pijn en gedrag gaan vaak samen.

Oorzaak en gevolg.

Als eigenaar ben en blijf jij verantwoordelijk voor het gedrag van je hond.

Leiding geven aan je hond

Een goede begeleider zorgt ervoor dat het moment dat je hond bij je komt, jij het veiligheidsgevoel van de hond of puppy moet waarborgen. De hond of puppy eerst rustig laat acclimatiseren. Daarnaast jezelf ook rustig de tijd neemt om jouw hond of puppy te observeren zodat je zijn hondentaal leert kennen.

 • Wat vraagt je hond of puppy van jou?
 • Wat probeert jouw hond of puppy jou te vertellen?
 • Welke emotie toont je hond of puppy en hoe kan jij daar het beste op inspelen?
 • Leer de verschillen van emoties van je hond of puppy.
  • Leer deze emoties in goede banen te leiden.
Happy dog
Boek

De psychologie van de hond

Met de nieuwste inzichten word je de beste vriend van je hond.

Dit wetenschappelijk onderbouwde boek, een echte vraagbaak voor bijna alle problemen die de hond met zich mee kan brengen.
Hierin wordt op een heldere en eenvoudige wijze uitgelegd hoe de psychologie van de hond werkt.
Stap voor stap wordt door mij beschreven hoe de pup zich ontwikkelt.

Kortom een ‘must have’ voor elke hondenliefhebber.

baas

Je voelt dat je een baas moet zijn

 

Ben jij iemand die bepaalt dat:

 • Wat je hond moet doen?
 • Jij je hond domineert?
  • Verwacht wordt dat je hond gehoorzaamt?
 • Jij als baas vindt dat jij het voor het zeggen hebt?

Jij voelt je een baas als jij je hond alleen maar commando’s leert opvolgen, zonder rekening te houden met de emotionele behoefte van je hond. Je doet je hond veel te kort!

Een hond die aan zijn lot wordt overgelaten.

Ik was laatst in het park om een gezellige tijd met mjn honden door te brengen. Er verzamelde steeds meer honden met hun eigenaren in het park. De meeste honden waren allemaal jonge pubers van rond een jaar en een aantal al wat oudere honden. Op een gegeven moment komt er een jonge Golden kruising bij, die de oudere hond enorm agiteerde, tot en met bijna vechten aan toe. De ouder hond ging bijna over zijn huig en er werd totaal niet ingegrepen. Ik zei hier iets van omdat ik de grote gevolgen ken die dit kan veroorzaken. Ik kreeg als antwoord: Oh dat doen ze altijd hoor,  dit is gewoon spelen!

Op een veld gaan staan en de honden ongecontroleerd hun gang laten gaan, zeker honden die geen begrenzing kennen, kan en mag je nooit zijn gang laten gaan. 

agressie

Het feit dat de emoties van andere honden niet worden herkent, dit als spel gezien wordt ipv dat de eigenaar een grens trekt. Daarmee zelf de verantwoording neemt door zijn eigen hond in bescherming te nemen. Nee, er was een dame die dacht dat ze alles van hondengedrag wist, zij was degene die dit heel normaal gedrag vond. De eigenaren haar geloven dat dit normaal hondengedrag is, ze de honden maar door laat gaan zonder de consequenties te overzien. Dit is waarom deze honden gedragsproblemen kunnen ontwikkelen. 

Wil je ook die extra stappen zetten?

Je hond beter leren kennen, en omdat jij de motivatie van je puppy of hond beter leert te begrijpen, leer je ook nieuwe stappen te zetten door je hond te begeleiden vanuit een andere kijk op jouw puppy of hond waardoor een diepe band ontstaat tussen jou en je hond.

sasha en ik
Resource guarding

De gevolgen van geen goede begeleiden van jouw hond of puppy.

80% (voor corona) van alle verkochte puppy’s in Nederland zijn afkomstig uit de broodfok. Afhankelijk van waar jij je puppy hebt gekocht kunnen de gevolgen nog groter zijn. Puppy’s uit de broodfok hebben te kampen hebben met hechting problematiek. Het is daarom van levens-bepalend belang dat juist deze broodfok-puppy’s de juiste begeleiding krijgen.

Wat kan er gebeuren als de hond niet de goede begeleiding krijgt:

 • Honden kunnen in de pubertijd reactief worden.
 • Kennen geen grenzen omdat ze nooit op een goede manier begrenst zijn.
 • Honden worden angstig en onzeker.
 • Kunnen schuw en wantrouwend worden.
 • De cortisol emmer loopt veel sneller over omdat deze honden bij het minste geringste in de stress schieten met alle gevolgen van dien.

Vaak wordt pijn niet in verband gebracht met gedrag.

Gedragsverandering is een van de eerste signalen dat je hond pijn kan lijden. Het is ook van belang pijn uit te sluiten bij gedragsproblematiek. Je kan je hond door een dierenarts na laten kijken maar mijn ervaring is dat de pijn gerelateerd aan het bewegingsapparaat van de hond. Volledig orthopedisch, neurologisch en vanuit de orthomanuele diergeneeskundig oogpunt nagekeken om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen waar de pijn van de hond precies vandaan komt en te behandelen door een orthomanueel dierenarts.

Gedrag

Dogsview.nl

De psychologie van de hond

 

De psychologie van de hond

Dogsview.nl

Coaching

 

Coaching 

hond

Oorzaak en gevolg.

Als eigenaar ben en blijf jij zelf aansprakelijk voor wat jouw hond doet. Laat je niks wijsmaken van mensen die ergens op een veldje staan met hun hond en jou vertellen dat alle ongewenste gedragingen van jouw hond normaal zijn. Dit is vragen om hele grote problemen in de toekomst.

Als eigenaar:

 • Ben jij degene die zou moeten bepalen of bepaald gedrag gewenst is of niet.
   • Jij bent de opvoeder van de hond ook al zegt een ander dat het heel normaal gedrag is.

Ondervindt jij problemen met je hond, zoek dan een gediplomeerd kynologisch instructer of coach die werkt volgens de laatste wetenschappelijke methodes en kennen de leerprincipes, (oorzaken en gevolgen) en kan jou begeleiden om jou en je hond weer in goede balans te brengen. 

Het probleem ligt vaak niet bij de hond maar hoe de hond is:

 1. Gehecht
 2. Begeleidt (Opgevoed)
Gedrag
De Magie van de hond

De Magie van de hond

De Magie van dé hond.

De magie van de hond, is dat ze wonderen kunnen verrichten. 

Hoe kan jij de connectie maken? 

 

 

www.dogsview.nl
www.dogsview.nl

Een perfecte voorbereiding.

 

Het is gebaseerd op goede raskeuze, creatie van veiligheid, karaktereigenschappen, hondentaal en persoonlijkheid om de hond mindful op te voeden is essentieel. Door te kunnen inspelen op het veiligheidsgevoel van de hond, emoties leren herkennen en goed kunnen begeleiden zal de band met de hond sterker worden. Hierdoor volgt een positief rimpel-effect omdat je het al vanaf de bron goed hebt begeleidt. De opvoeding van de hond zal hierdoor ook veel natuurlijker verlopen.

Hulphonden

 

Assistentiehonden zijn professioneel opgeleide honden die gehandicapten kunnen helpen meer vrijheid en een zelfstandiger leven te krijgen.

Bijvoorbeeld mensen met een visuele of lichamelijke handicap, chronische ziekten of handicaps. Hulphonden kunnen ook optreden als partner voor jongeren en volwassenen. Voor veel mensen is de meest bekende geleidehond de blinde geleidehond. Maar er zijn veel verschillende soorten geleidenhonden of hulphonden.

Harmonie

DNA versus gedrag

Hondengedrag heeft alles  te maken met DNA.

Elk hondenras is gefokt om in het verleden de mensen te helpen bij verschillende taken. Deze taken zijn gerangschikt in de rasgroepen van de FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Doordat honden voor een bepaald doel zijn gefokt, zal het gedrag per ras ook verschillend zijn.

Het is daarom zo belangrijk om uit te zoeken welk ras je kiest om je hond nog beter te kunnen begeleiden.

Mixen en onherleidbare rassen

 

Om het gedrag van je hond nog beter te kunnen ondersteunen, zou je kunnen overwegen om een DNA test te laten uitvoeren. Dit kan heel simpel door een uitstrijkje van het wangslijmvlies op te sturen.

Dit kan je helpen om je hond beter te begrijpen waar bepaalde gedragingen vandaan komen zodat je nog beter je hond kan gaan begrijpen. 

Welk hondenras past bij jou?

Wil je weten welk hondenras bij jou en jouw gezin past? Doe dan nu de online puppytest! De test bestaat uit 16 multiple choice vragen. Aan de hand van jouw antwoorden worden er ‘punten’ toegekend aan de hondenrassen en berekenen we zo jouw persoonlijke top 3.

Start nu met het beantwoorden van de vragen!

Boek

Honden werden oorspronkelijk gefokt

voor een bepaald doel.

Vanaf het moment dat honden en mensen zijn gaan samenwerken, hadden honden belangrijke taken waarbij ze de mensen assisteerde.

Na verloop van tijd zijn deze taken van de honden verloren gegaan. Veelal zijn het huishonden geworden, terwijl hun taak nog steeds in hun genen zit. Er kunnen o.a. gedragsproblemen gaan ontstaan door het niet kunnen uitoefenen van deze behoefte.

Met name honden uit de broodfok hebben veel gedragsproblemen omdat hun hechting niet goed is gegaan.

Lees meer over de ontwikkeling van het gedrag van de hond.

Een stabiele band met je hond VIP.

Geen tijd of andere prioriteit?

In het coaching-trajecten kom ik vaak hondeneigenaren tegen die in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen, waar ze in zijn gezogen door omstandigheden, waardoor de problemen alleen maar groter worden.

Van gedragsproblemen verwacht men vooral dat het probleem zonder al te veel moeite snel kan worden opgelost. Vaak willen hondeneigenaren een hond die luistert. Dat ligt toch vaak wel veel gecompliceerder. Je zou veel meer moeten gaan kijken wat de hond voor achtergrond heeft, begrip hebben voor hoe het gedrag ontwikkelt  zodat je je hond beter leert begrijpen en vele puzzelstukjes op hun plaats vallen. Een gedragsprobleem is niet 1 ding maar is gecompliceerd.

 

 

Een stabiele band met je hond VIP.

Samen op zoek gaan naar de knelpunten, zodat we de problemen vanaf de bron kunnen gaan aanpakken.

Werk met mij

Hoe kijk jij naar jouw hond?

Hoe kijk jij naar jouw hond?

Dogsview.nl

Hoe kijk jij

naar je

hond?

Boeken / Coaching

Fovial visie

Periphial visie

Dogsview.nl

Hoe jij je energie met jouw hond  beter kan verdelen.

Kijken naar je hond d.m.v van je Fovial vision te wijzigen in Periphial visie.

Dat betekent dat je niet alleen maar let op de uiterlijke kenmerken zoals bij de Fovial visie:

 • Oren
 • Staart
 • Houding
 • Geluid (Grommen)

Daarnaast jezelf openstellen voor je eigen gevoel:

 • Voelen
 • Emotie

Door Periphial visie zal de band met je hond dusdanig verbeteren doordat je veel beter kan inspelen op de behoefte van je hond doordat je veel beter ziet en aanvoelt wat de behoefte van jouw hond is.

 

                                Foveale visie

 

Foveale visie verwijst naar het zicht in het midden van het gezichtsveld, waar de gezichtsscherpte het hoogst is.

Waar je je focus op richt heeft je aandacht, dat neem je waar. Daarmee sluit je dus ook informatie uit. Wanneer je je aandacht bijvoorbeeld op het gezicht van een persoon richt, verlies je het contact met de rest van zijn lichaam. Dit noemen we tunnelvisie (in focus).

                                Peripheral visie

 

Perifere visie wordt ook wel meervoudige waarneming genoemd. Je richt je focus op een onderdeel met behoud van contact met het geheel.

Periphial visie wordt meestal gedefinieerd als alles wat u naast uw centrale focus ziet terwijl u recht vooruit kijkt. Het is in wezen je vermogen om dingen te zien zonder je ogen te bewegen of je hoofd te draaien.

Visie

Werk je met mij?

Boeken

Werk met mij

             Dogsview.nl

             Periphial visie 

Test:

Kijk naar het midden van de foto.

Kan je de 16 cirkels zien?

 

                                                  Hoe kijk je zelf naar je hond?

 

Hoe heb je zelf naar je hond leren kijken?

Foveale visie

Kijken naar je hond d.m.v wat je in het uiterlijk kenmerken.

 • Oren
 • Staart
 • Houding
 • Geluid (Grommen)

Op de hondenschool wordt je geleerd om met een Foveale visie te kijken naar je hond.

 

Werk je met mij?

             Dogsview.nl

             Periphial visie 

Als je leert kijken met een Periphial visie, zie je niet alleen de uiterlijke kenmerken, je voelt ook wat je hond je verteld.

Leer zelf goed in te spelen door je eigen Focus, Emotionele staat en je Ademhaling onder controle te hebben.

Leer focussen door niet alleen naar je hond te kijken maar ook je hond aan te voelen.

 

                                                  Hoe kijk je zelf naar je hond?

 

Periphial visie

Heb je de 16 circels gevonden?

Kijk op de foto waar ik de cirkel rood heb gemaakt.

Dogsview.nl

Periphial visie

Zou je ook je Periphial visie willen leren ontwikkelen, om daarmee nog beter jouw hond te kunnen begeleiden, geef je dan op voor de cursus.

Join

Werk je met mij?

Hoe worden externe prikkels omgezet in gedrag van de hond?

Hoe worden externe prikkels omgezet in gedrag van de hond?

Dogsview.nl

Hoe worden externe prikkels

omgezet in gedrag van de hond?

 

 

Boeken / Coaching

Communicatie met je hond.

Voor vele zal dit als hocus pocus zijn, maar het is wel zo belangrijk om te weten.

60% Psychologie

20% Energie

20% Magnetisme

Mens en dier zijn elektromagnetische wezens.

Je kunt alles aantrekken wat je wilt, maar als mens of dier dat je aantrekt zich niet tot je aangetrokken voelt, of als je psychologie verknoeid is, zul je het wegduwen of andersom.

Werk met mij

80 – 20 regel.

ijsberg

 

We hebben allemaal de 80/20-regel gehoord:

80% is psychologie          20% mechanica

Uitkomsten                      Oorzaken

80% van de uitkomsten worden veroorzaakt door 20% van de oorzaken.

 

 

Werk je met mij?

Dogsview.nl

De 60 – 20 – 20 regel.

60% is psychologie.

20% is energie.

20% is aantrekkelijkheid.

De energie die mens en dier hebben om meer te doen,  en langer actief te blijven.

Het zijn niet alleen de wetten van aantrekkingskracht die dingen in ons leven aantrekken, hoewel dat er deel van uitmaakt. Aangetrokken zijn en ervoor zorgen dat we ons aangetrokken voelen, tot wat we willen op een manier die onbevreesd is. Als gevolg hiervan zullen mens en dier meer doen, zodat mens en dier er meer aan overhouden.

Bij de meeste mensen en dieren, wanneer ze iets willen, wat hen ervan weerhoudt er achteraan te gaan en  ervoor te zorgen dat die magie plaatsvindt,

zijn:

 • Eigen remmingen,
 • Angsten,
 • Tekortkomingen.

Mens, dier en planten hebben

elektromagnetische velden.

Roxy

 

De mensen, planten en dieren zenden hele kleine magnetische signalen uit.

Zo ontstaat er bijvoorbeeld als we denken ontstaat een magnetisch veld  rondom de hersenen. De wetenschap is er in geslaagd deze velden te meten. Verder functioneert ieder onderdeel in ons lichaam, tot de kleinste atomen en moleculen aan toe, op basis van subtiele elektromagnetische interacties. 

Bij dieren werkt het net zo. In onderzoek is aangetoond dat vogels zich oriënteren op het aardmagnetische veld. Dit doen ze vermoedelijk door middel van de stof magnetiet die ze bezitten. Waarschijnlijk oriënteren alle dieren zich middels het aardmagnetisch veld door het bezit van deze stof.

Werk met mij

Dogsview.nl

Communicaiemodel

Communicatiemodel van Lasswell

Het communicatiemodel is een klassiek zender-ontvanger model en wordt hedendaags nog veel gebruikt. Het is een eenrichtingsproces binnen de communicatie. Het model beschrijft wie iets zegt, wat die persoon zegt, via welk kanaal de boodschap overgebracht wordt, voor wie de boodschap is bedoeld en welk effect deze boodschap heeft.

Communicatiekruispunt van Van Ruler

Informering
Deze communicatie gaat over het informeren. 

Overreding
Dit gaat over kennis, houding en gedrag.

AIDA model

A (attentie)
Hier wordt de doelgroep onderworpen aan een boodschap. 

I (interesse)
In de tweede fase moet de een positieve indruk achterlaten aan de doelgroep. 

D (verlangen)
In de derde fase wordt de interesse van stap 2 omgezet in verlangen. 

A (actie)
Het aanzetten tot actie is de laatste stap in het communicatiemodel. 

 

De energetische relatie tussen mens – hond,          hond – mens, hond – hond.

Roxy

 

De energetische relatie tussen mens – hond en hond – mens maar ook hond – hond behelst veel meer. In de wisselwerking van deze energetische relatie kan heel veel mis gaan die de relatie tussen de mens – hond en hond – mens maar ook hond – hond kunnen verstoren. Dat kan hele grote impact hebben op zowel het gezin als bij de hond.

Mensen gaan er vaak vanuit dat puppy’s geen baby’s meer kunnen zijn,  bijvoorbeeld: eigenaren verwachten vaak dat het puppy’s met 12 weken al volledig zindelijk zou moeten zijn, maar voordat een puppy goede controle over de kringspieren krijgt ligt op ongveer op de leeftijd van 5/6 maanden.

Is dit een eerlijke start voor het puppy?

Een puppy’s ontwikkelt op dezelfde wijze als mensen baby’s door de aanmaak en verbindingen van neuronen in de hersenen. Een baby leert door te voelen en te proeven aan alles wat die handjes kunnen vasthouden. Puppy’s leren ook door met de bek alles vast te pakken. Zo kan het puppy zichzelf ontwikkelen en leren. Ook een puppy leert alleen door fouten te maken. Stel je verwachting bij zodat de energenische relatie in iedergeval goed blijft tussen jou en je puppy.

Werk je met mij?

Dogsview.nl

Heb je al nagedacht hoe je dat doel

wilt bereiken?

Wat is jou inbreng?

In hoeverre ben jij bereidt om tijd en energie te investeren om jouw puppy/hond op te voeden en blijvend te begeleiden?

Wat is jou voldoening?

Hoe voelt het om meer inzichten in de opvoeding te krijgen voor een nog beter resultaat?

Durf jij je hond autonomie te geven?

Hoe zou het voor jou voelen als jouw hond zelf de goede beslissingen kan nemen?

Wat is het resultaat?

Een stabiele hond die zelf heeft leren denken om tot een goed resultaat te komen.

Join

Werk je met mij?

Samen werken of domineren?

Samen werken of domineren?

www.dogsview.nl

Samen werken of domineren?

Wat heeft ons gedrag ten opzichte van de hond te maken. Welke invloed dit heeft op het gedrag van de hond?

 

Coaching / Boeken

Samen werken of domineren?

Samenwerking met de hond, is ook rekening houden met de gevoelens en emoties van de hond. 

Domineren, bedoel ik niet de “dominantie” van de hond, maar juist jou dominante (controlerende) opstelling tegenover de hond.

Dominantie

Wat doet ons gedrag met je hond?

Heb je al eens nagedacht wat je eigen gedrag precies veroorzaakt bij je hond? Door eerlijk naar jezelf te kijken, wat de uiteindelijke effecten zijn in jouw omgang en verwachting met/van je hond, zullen je ogen pas opengaan. Je hebt geleerd dat jij als begeleider eigenlijk altijd degene bent die dominant moet zijn waar vervolgens jouw hond weer een reactie geeft in gedrag positief of negatief.

Welk excuses gebruik jij?

Waarom vind jij het nodig dat je hond op alle momenten van de dag te pas en te onpas naar jou MOET luisteren? Wat zegt dit over jou? 

Hiermee zeg je eigenlijk met andere woorden dat je het veiligheidsgevoel en emoties van je hond onbewust ondermijnt. Daarmee ben jij, degene die juist jouw hond die veiligheid zou moeten geven, zeer onbetrouwbaar. Jij plaatst jezelf hiermee boven je hond zonder respect te tonen waarmee je hond op dat moment  bezig is. Jij bent hiermee dan dominant naar je hond zonder dat je het zelf beseft.

Samenwerking

Hoe werk jij samen met je hond?

Wat is jouw visie van het samenwerken met jouw hond?

Samenwerken betekent niet automatisch dat je hond allerlei trucjes voor je gaat doen of zomaar luistert!

Het betekent juist dat je weet of je hond het zelf veilig vindt en het vertrouwen in jou heeft om zonder angst samen met jou te werken. Als je hond je volledig vertrouwt, zal je hond jou al automatisch in de gaten houden bij alles wat je doet. Dit betekent ook dat de hond in je buurt wil zijn omdat de hond zich veilig bij je voelt.

Topje van de ijsberg

 Gedragsverandering heeft tijd nodig, er bestaat geen Quick fix!

Je hond op de juiste manier begeleiden kost tijd voor zowel jezelf en de hond. Niet elke hond is even slim en leert in hetzelfde tempo en op dezelfde wijze.

De psyche is te vergelijken met een ijsberg. Slechts het topje van de ijsberg, het bewustzijn openbaart zich in het gedrag wat de hond laat zien. De oorzaak (emotie) is niet zichtbaar maar wel zeer bepalend voor het gedrag van de hond. We richten ons nu voornamelijk op symptoombestrijding door het ongewenste gedrag eruit te trainen, of dit gedrag om te buigen in het topje van de ijsberg.

De focus zou moeten liggen op het probleem dat onder de oppervlakte zit. Het grootste probleem ligt hem juist onder de oppervlakte van deze ijsberg. Het gedrag dat de hond laat zien is het topje van de ijsberg. Het zichtbare (on)gewenste gedrag zoals uitvallen aan de lijn, grommen, snappen, blaffen etc. Dit is het gedrag wat wij aan de buitenkant zien, het topje van de ijsberg dat we waarnemen.Wat we niet zien van de ijsberg zijn de emoties onder de oppervlakte.

De redenen waarom de hond dit gedrag laat zien zijn:
 • Angst,
 • Frustratie,
 • Stress,
 • Trauma,
 • Pijn.

Wat onder de oppervlakte ligt van de ijsberg, moeten we ons gaan richten op de emoties die het gedrag veroorzaken wat ten grondslag ligt aan het ongewenste gedrag. Werken met alle emotie’s achter het gedrag van de hond, kunnen voldoen aan wat de hond emotioneel (veiligheid) nodig heeft, dan pas lost het ongewenste gedrag op. Met alleen symptoombestrijding bezig zijn als je alleen met het gedrag aan de gang gaat, dan slaan we de emotie achter dit gedrag over.

Door het negeren van de emoties van de hond kan voor grote problemen zorgen en gevaarlijke situaties creëren.
Je hond kan: een shut-down krijgen, zeer angstig worden, aangeleerde hulpeloosheid krijgen,
 • Raakt het vertrouwen in jou als begeleider kwijt,
 • Heel gestresst worden.
 • Agressie gaan inzetten,
 • Reactief gedrag gaan vertonen,
 • Raakt zijn veiligheidsgevoel kwijt.
 • Ontwikkelen van psychische ziekte:
  • Angststoornis
  • ADHD
  • ADD
  • Reactiviteit
  • Burn-out
  • Bore-out
  • Depressie
  • Eenzaamheid
  • Hechtingsproblematiek
  • Negatief zelfbeeld
  • Gedragsproblemen
  • Overspannen
  • PTSS
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Slaapproblemen
  • Trauma
  • OCD
 • Systemische ziekten.
Er zijn nog veel te veel instructeurs die als er op korte termijn geen vooruitgang te zien is terug vallen op fysiek corrigeren met dwang en pressiemiddelen.
Harde aanpak en onderdrukking van het ongewenste gedrag is een NO GO. Wanneer je jouw hond echt wilt helpen, zoek dan een hondenschool die werkt volgens de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de omgang met de hond.  Je leert herkennen waar de emotie vandaan komt en jou inzichten geeft hoe je die emoties van je hond moet begeleiden. Gebruik trainingen die het welzijn van je hond echt verbeteren.
Gedragsverandering heeft tijd nodig. Je hond iets aanleren heeft tijd nodig. Neem de tijd die jouw hond nodig heeft en er zullen mooie dingen gebeuren.
Help jij mij bij mijn missie om hondenwelzijn door heel Nederland te vergroten? Dat kun je doen door dit artikel te delen. Samen staan we sterker in de strijd om hondenwelzijn te vergroten.

Ik heb dit boek geschreven om mijn visie van de oorzaak van veel gedragsproblemen te geven:

De psychologie van de hond