Dominantie, rangorde en hierarchie

Dominantie, rangorde en hierarchie

Dominantie, rangorde en hierarchie

Echter, recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat de termen rangorde en dominantie mogelijk niet relevant zijn in het begrijpen van de interacties tussen honden. In plaats daarvan, wordt er gepleit voor een meer genuanceerde benadering van de sociale dynamiek van honden.

Ik heb het communicatiemodel ontwikkeld om te laten zien hoe gedrag bij honden zich ontwikkeld. De ontwikkeling van gedrag bestaat uit vele nuances en de ontwikkeling is bij elke hond verschillend.

Dogsview.nl

Dominantie, rangorde en hiërarchie in de hondenwereld?!

Dominantie, rangorde en hiërarchie bij honden zijn  onderwerpen van “de Dominantie theorie”. Deze theorie roept al lange tijd discussie op bij vele hondenbezitters,  Kynologisch Instructeurs en gedragsdeskundigen. Hoewel de theorie vooral in het verleden populair was. Bij veel professionals binnen de totale hondenopvoeding zijn veel professionals recentelijk echt begonnen met het betwisten van deze dominantie theorie.

 

 

De psychologie van de hond

Vanuit een gelukkige hondenbezitter en een goede hondengedrag deskundige zit in de mate van opvoeden en begeleiden op basis van deze theorie een bepaalde hardheid die ikzelf ook absoluut verafschuw. Dit heb ik ook allemaal beschreven in het boek De psychologie van de hond. Ik sluit mij dan ook volledig aan bij de professional die ook de hardheid bij het opvoeden van je hond zoals slipkettingen gebruiken, commando’s koppelen aan “trucjes met snoepjes” of het beperken van karaktereigenschappen en raseigenschappen waar de hond voor is gefokt. Ben je benieuwd en wil je hier meer over weten koop dan het Ebook Opvoeding en vorming.

De spychologie van de hond

Nieuwe inzichten dringen maar langzaam door bij vele mensen die met honden te maken hebben.

Veel hondenbezitters geloven dat het belangrijk is om zelf een dominante positie te hebben over hun hond om bijvoorbeeld gehoorzaamheid af te afdwingen. Vele hondenbezitters passen methoden toe zoals de ‘alpha-roll’ om dominantie te tonen. Echter zijn er nieuwere studies en wetenschappelijk onderzoeken in hondengedrag die hebben aangetoond dat dit begrip van dominantie en rangorde niet klopt. Al deze inzichten heb ik verwerkt in De psychologie van de hond en er een werkboek van gemaakt. Wil jij dus meer weten over deze inzichten en met deze inzichten aan de slag om te weten hoe en met welke begeleiding jij jouw hond zelf wel bij oplossingen in de problematiek van gedrag kan helpen en bijstaan? Kies dan hier voor De psychologie van de hond werkboek.

David Mech

De ontwikkelaar van de dominantie theorie heet David Mech. in 1970 gepubliceerde boek (naam Boek) Daarna heeft hij 20 zomers lang, tot 1990 onderzoek gedaan en wolvenroedels in de vrije natuur geobserveerd. In 1999 maakte hij officieel bekend dat de tot dan toe wetenschappelijke informatie ten opzichte van de onderzoeksbron onjuist was. De bron had moeten bestaan uit een familiegroep wolven in plaats van een samengestelde groep die uit  meerdere familiegroepen kwamen. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat een roedel wolven uit een familie bestaat. Een ouder paar met jongen. in de workshop heb ik een film van David Mech voor je gereed staan en ga je ook met een video van mijn lezing en het communicatiemodel aan de slag

 

Wetenschap is voortschrijdend inzicht. David Mech heeft vanaf die tijd al vele nieuwe onderzoeken gepubliceerd. Helaas duurt het vaak jaren voordat nieuwe inzichten in de maatschappij zijn doorgedrongen. Uit deze onderzoeken komt naar voren dat een roedel een familie is. Dit betekent dat er een ouderpaar is met hun nakomelingen. Kijk hier naar het filmpje van David Mech

Het is belangrijk om te begrijpen dat honden individuen zijn met unieke persoonlijkheden en behoeften. Hoewel er nog steeds dominante of onderdanige gedragingen kunnen voorkomen, is het niet langer nodig om te denken in termen van strikte rangorde.

Het is veel zinvoller om te werken aan het opbouwen van een positieve en evenwichtige relatie met onze honden. Dit kan worden bereikt door consistente opvoeding, sociale interacties en respectvolle begeleiding. Door de nadruk te leggen op positieve versterking en het belonen van gewenst gedrag, kunnen we een gezonde en liefdevolle omgeving voor honden creëren.

Ons begrip van rangorde, dominantie en hiërarchie bij honden is veranderd. We kunnen nu werken aan het bevorderen van een positieve en harmonieuze relatie met onze honden die gebaseerd is op begrip en respect voor hun individuele behoeften.

 

{

Het communicatiemodel van de hond is ontworpen op het model dat uitlegt, hoe een externe prikkel omgevormd wordt tot het uiteindelijk gedrag wat de hond vertoond. 

Rangorde, bestaat niet

Rangorde, bestaat niet

Rangorde een veel gehoord probleem bij honden, maar is dat wel zo? Wat houdt het in en waarom heeft de ene wel last van een rangorde probleem en de ander dat totaal niet zo ervaart.

Helaas hoor ik nog veel te vaak dat als er een gedragsprobleem voordoet dat dit aan de rangorde zou liggen. De hond probeert stapje voor stapje boven je te gaan staan en dat de hond dan de baas in huis wordt.

Waarom heeft een hond geen rangorde probleem?

Een hond is totaal afhankelijk van ons, we bepalen echt alles voor ze:

 • Eten,
 • Drinken
 • Uitgaan
 • Slapen
 • Spelen
 • Beweging
 • Aandacht

Waarom zou een hond in rangorde omhoog willen? Veel honden zijn constant veel meer op zoek naar veiligheid, niet om in rang omhoog te gaan want ze weten zelf heel goed dat dat niet kan. Honden kunnen het vaak niet eens aan om zoveel verantwoording te krijgen, daarom is het juist zo belangrijk dat jij als begeleider de hond goed begeleid.

Gedragsproblemen worden veroorzaakt door het niet herkennen of erkennen van de emoties van de hond.

Inmiddels weten we dat de emotionele wereld van de hond, zo ongeveer gelijk staan aan onze emoties. Emoties van de honden zijn totaal niet ras-gerelateerd. Het niet herkennen van emoties bij de honden betekent dat we ook hun emotie niet erkennen.

Het niet herkennen dus erkennen van hun emoties, kan een hond dwingen om gestoord gedrag te vertonen wat je dan een rangorde probleem zou kunnen noemen.

pyramide van Maslow

Herkennen en erkennen gevoelens van de hond.

Juist door de oppervlakkige opvoeding die de pup maar ook zeker de begeleiders van de pups waar niet wordt geleerd om de emotie’s van de pup te erkennen. In de puppy periode beginnen vaak de eerste problemen al die niet onderkent worden waardoor de begeleider niets veranderd waardoor de problemen alleen maar groeien i.p.v. afnemen.

Ook vele hondenscholen zijn hier debet aan door alleen maar de begeleiders de trucjes aan te leren en niet of nauwelijks ingaan op de problemen waar de puppy-begeleiders tegenaan lopen, waar de trucjes zoals de zit, sta, af blijf het enige lijkt, waar de opvoeding uit moet bestaan. Dit terwijl dit nou juist het minst belangrijkste is, ook de trucjes komen vanzelf wanneer je pup daar zelf aan toe is.

Opvoeding is veel meer dan het aanleren van de zit.

Het opvoeden van een pup tot een stabiele hond is namelijk veel meer dan trucjes aanleren.

 • Hoe moet je wederzijds vertrouwen opbouwen tussen jezelf en je pup?
 • Wat is er nodig om je pup of hond zich veilig te laten voelen?
 • Hoe leer je de emotie’s van je hond herkennen en erkennen?
 • Wat is jou kijk in de omgang met je hond, moet je die niet veranderen?
 • Herken je of je hond opgewonden is uit angst of opgewondenheid?
 • Ken je het verschil tussen angst en vrolijkheid?

Ben je een baas waarvan de hond moet doen wat jij zegt?

Ik vraag me dan altijd af waarom de hond die alles op commando moet doen, ook echt gelukkig is? Waarom mag de hond zichzelf niet ontwikkelen en geestelijk groeien? Ook voor de geestelijke gezondheid en ontwikkeling is het voor de hond gewenst zich te kunnen ontwikkelen. Dat maakt je hond stabiel omdat je hond dan zelf kan beoordelen wat de situatie is waarin de hond verkeerd en dan daarop kan anticiperen. Dit wordt tegenwoordig de honden afgeleerd.

Verbindingen in de hersenen

Honden opvoeden is echt veel intenser dan mensen vaak denken. Opvoeden is zelf leren hoe je hond zich het beste ontwikkeld. j e hond zijn emoties leren kennen. Leren hoe een hond zich ontwikkeld, want hoe je pup opgroeit ligt vaak aan je eigen manier van opvoeden.

Verwachtingen

Liggen je verwachtingen niet te hoog, zeker als ze nog pup zijn en ook nog alles moeten leren. Ik zie helaas veel te vaak dat de verwachtingen van vele pup-eigenaren veel te hoog liggen. Vaak wordt verwacht dat de pup eigenlijk alles al kan, zindelijk is, en alleen de trucjes nog zou moeten leren. Helaas is bij vele toekomstige pup-eigenaren niet bekend wat het allemaal inhoud om een pupje op te laten groeien tot een stabiele vrolijke hond. Dit ligt nl altijd bij de begeleiders van de honden.

In mijn woordenboek komt het probleem rangorde dan ook totaal niet voor. Ik geloof daar totaal niet in omdat het niet bestaat. Het probleem is veel meer de verwachting van de pup-eigenaar die de pup/hond niet begrijpt, en vaak daardoor ook verkeerd op de pup reageert waardoor de pup ook weer verkeerd reageert waardoor je in een negatieve spiraal terecht komt.

Opvoeding op basis van veiligheid

Het belangrijkste voor een hond is dat die zich veilig voelt. Als de pup/hond zich niet veilig voelt kan de pup/hond zodanig gaan reageren wat kan worden opgevat als een rangorde probleem wat het vaak niet is. Als de pup/hond constant in angst leeft omdat hij niet wordt begrepen kan zich dan uiten in:

 • Uitvallen aan de riem
 • Weglopen
 • Clown uithangen (oversprong gedrag)
 • In paniek gaan schuilen
 • Trekken aan de riem
 • Weinig of juist overmatig eten
 • Vreemde reactie’s geven

Dit kunnen allemaal signalen zijn dat je pup/hond niet lekker in zijn vel zit, zich niet veilig voelt. Hoe los je dit dan op? Dat behandel ik allemaal in de puppy begeleiding die ik speciaal heb ontwikkeld om juist daarmee aan de slag te gaan.

Je pup heeft toch recht op:

 • Veiligheid
 • Lichamelijke maar vooral geestelijke ontwikkeling
 • Geen negatieve spiraal naar eventuele gedragsproblemen omdat je weet hoe daarmee om te gaan
 • Veel diepere band omdat je begeleiding veel beter is omdat je weet hoe om te gaan met het gedrag van je pup
 • Kortom een hond die je begrijpt en jij die de hond begrijpt.

Wat wil je nog meer….

Bestel snel je Online PUPPY BEGELEIDING en leer je hond echt begrijpen.