Samen werken of domineren?

Samen werken of domineren?

www.dogsview.nl

Samen werken of domineren?

Wat heeft ons gedrag ten opzichte van de hond te maken. Welke invloed dit heeft op het gedrag van de hond?

 

Coaching / Boeken

Samen werken of domineren?

Samenwerking met de hond, is ook rekening houden met de gevoelens en emoties van de hond. 

Domineren, bedoel ik niet de “dominantie” van de hond, maar juist jou dominante (controlerende) opstelling tegenover de hond.

Dominantie

Wat doet ons gedrag met je hond?

Heb je al eens nagedacht wat je eigen gedrag precies veroorzaakt bij je hond? Door eerlijk naar jezelf te kijken, wat de uiteindelijke effecten zijn in jouw omgang en verwachting met/van je hond, zullen je ogen pas opengaan. Je hebt geleerd dat jij als begeleider eigenlijk altijd degene bent die dominant moet zijn waar vervolgens jouw hond weer een reactie geeft in gedrag positief of negatief.

Welk excuses gebruik jij?

Waarom vind jij het nodig dat je hond op alle momenten van de dag te pas en te onpas naar jou MOET luisteren? Wat zegt dit over jou? 

Hiermee zeg je eigenlijk met andere woorden dat je het veiligheidsgevoel en emoties van je hond onbewust ondermijnt. Daarmee ben jij, degene die juist jouw hond die veiligheid zou moeten geven, zeer onbetrouwbaar. Jij plaatst jezelf hiermee boven je hond zonder respect te tonen waarmee je hond op dat moment  bezig is. Jij bent hiermee dan dominant naar je hond zonder dat je het zelf beseft.

Samenwerking

Hoe werk jij samen met je hond?

Wat is jouw visie van het samenwerken met jouw hond?

Samenwerken betekent niet automatisch dat je hond allerlei trucjes voor je gaat doen of zomaar luistert!

Het betekent juist dat je weet of je hond het zelf veilig vindt en het vertrouwen in jou heeft om zonder angst samen met jou te werken. Als je hond je volledig vertrouwt, zal je hond jou al automatisch in de gaten houden bij alles wat je doet. Dit betekent ook dat de hond in je buurt wil zijn omdat de hond zich veilig bij je voelt.

Topje van de ijsberg

 Gedragsverandering heeft tijd nodig, er bestaat geen Quick fix!

Je hond op de juiste manier begeleiden kost tijd voor zowel jezelf en de hond. Niet elke hond is even slim en leert in hetzelfde tempo en op dezelfde wijze.

De psyche is te vergelijken met een ijsberg. Slechts het topje van de ijsberg, het bewustzijn openbaart zich in het gedrag wat de hond laat zien. De oorzaak (emotie) is niet zichtbaar maar wel zeer bepalend voor het gedrag van de hond. We richten ons nu voornamelijk op symptoombestrijding door het ongewenste gedrag eruit te trainen, of dit gedrag om te buigen in het topje van de ijsberg.

De focus zou moeten liggen op het probleem dat onder de oppervlakte zit. Het grootste probleem ligt hem juist onder de oppervlakte van deze ijsberg. Het gedrag dat de hond laat zien is het topje van de ijsberg. Het zichtbare (on)gewenste gedrag zoals uitvallen aan de lijn, grommen, snappen, blaffen etc. Dit is het gedrag wat wij aan de buitenkant zien, het topje van de ijsberg dat we waarnemen.Wat we niet zien van de ijsberg zijn de emoties onder de oppervlakte.

De redenen waarom de hond dit gedrag laat zien zijn:
 • Angst,
 • Frustratie,
 • Stress,
 • Trauma,
 • Pijn.

Wat onder de oppervlakte ligt van de ijsberg, moeten we ons gaan richten op de emoties die het gedrag veroorzaken wat ten grondslag ligt aan het ongewenste gedrag. Werken met alle emotie’s achter het gedrag van de hond, kunnen voldoen aan wat de hond emotioneel (veiligheid) nodig heeft, dan pas lost het ongewenste gedrag op. Met alleen symptoombestrijding bezig zijn als je alleen met het gedrag aan de gang gaat, dan slaan we de emotie achter dit gedrag over.

Door het negeren van de emoties van de hond kan voor grote problemen zorgen en gevaarlijke situaties creëren.
Je hond kan: een shut-down krijgen, zeer angstig worden, aangeleerde hulpeloosheid krijgen,
 • Raakt het vertrouwen in jou als begeleider kwijt,
 • Heel gestresst worden.
 • Agressie gaan inzetten,
 • Reactief gedrag gaan vertonen,
 • Raakt zijn veiligheidsgevoel kwijt.
 • Ontwikkelen van psychische ziekte:
  • Angststoornis
  • ADHD
  • ADD
  • Reactiviteit
  • Burn-out
  • Bore-out
  • Depressie
  • Eenzaamheid
  • Hechtingsproblematiek
  • Negatief zelfbeeld
  • Gedragsproblemen
  • Overspannen
  • PTSS
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Slaapproblemen
  • Trauma
  • OCD
 • Systemische ziekten.
Er zijn nog veel te veel instructeurs die als er op korte termijn geen vooruitgang te zien is terug vallen op fysiek corrigeren met dwang en pressiemiddelen.
Harde aanpak en onderdrukking van het ongewenste gedrag is een NO GO. Wanneer je jouw hond echt wilt helpen, zoek dan een hondenschool die werkt volgens de nieuwste wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de omgang met de hond.  Je leert herkennen waar de emotie vandaan komt en jou inzichten geeft hoe je die emoties van je hond moet begeleiden. Gebruik trainingen die het welzijn van je hond echt verbeteren.
Gedragsverandering heeft tijd nodig. Je hond iets aanleren heeft tijd nodig. Neem de tijd die jouw hond nodig heeft en er zullen mooie dingen gebeuren.
Help jij mij bij mijn missie om hondenwelzijn door heel Nederland te vergroten? Dat kun je doen door dit artikel te delen. Samen staan we sterker in de strijd om hondenwelzijn te vergroten.

Ik heb dit boek geschreven om mijn visie van de oorzaak van veel gedragsproblemen te geven:

De psychologie van de hond

Puppy Begeleiding

Puppy Begeleiding

 

 

 

 

Puppy Begeleiding

Wat is goede Online Puppy coaching versus Puppy Cursus? Er zit een wezenlijk verschil in hoe je je pup opvoedt. Er zijn ook nog steeds heel veel theorieën over het opvoeden van een pup. Eigelijk alle puppy cursussen zijn gebaseerd op, hoe je een pup zo snel mogelijk moet laten luisteren naar zijn begeleider. Pups krijgen amper de tijd om zich geestelijk te ontwikkelen, door ze als pup al voor de harde wereld voor te bereiden waarin we samen leven.

Puppy Cursus

Als je je pup koopt is de sociale druk heel hoog om naar de hondenschool te gaan om je Puppy zo snel mogelijk in het gareel te krijgen. Is dit wel zo verstandig om direct na aanschaf naar een Puppy Cursus te gaan met je pup?

 

 

Bedenk eens dat je pup net bij je is komen wonen, je pup is uit zijn of haar veilige omgeving getrokken en ook de moeder is ineens weg. Op zich al een trauma, maar dan is de pup net bij je en dan is de sociale druk al direct zo hoog dat je zo snel mogelijk naar de hondenschool moet.

Je pup is geen robotje die zomaar zijn gevoel aan de kant kan zetten. Ook je pup moet verwerken dat deze in een totaal nieuwe omgeving terecht is gekomen en dit moet verwerken. De pup moet aan de nieuwe regeles in het nieuwe huis wennen en uiteraard aan zijn nieuwe begeleiders. Kortom, het hele veiligheidsgevoel is de pup in 1 keer afgenomen.

Is dit dan ook het goede moment om direct te starten me een Puppy Cursus? Nee, eerst moet je Puppy de tijd krijgen om te acclimatiseren en aan zijn nieuwe begeleiders te wennen en te leren vertrouwen.

Hoe belangrijk is de Puppy Cursus werkelijk?

De Puppy Cursus zoals die nu op vele hondenscholen wordt gegeven is gebaseerd op het leren van trucjes zoals de ZIT, STA, AF, HIER, enz. enz. De pup moet zo snel mogelijk leren luisteren naar je commando’s. Is je pup een Robotje? Nee toch……?

Het leerproces van je pup 

Een pup leert op precies dezelfde manier als een kind. Door positieve ervaringen op te doen en daardoor neuronen connecties in het brein te laten maken is cruciaal om je pup tot een evenwichtige zelfzekere hond te laten opgroeien. Des te meer je pup al deze connecties kan opbouwen des te stabieler zal je pup opgroeien. De hond met zelf de beslissingen kunnen nemen of iets goed of slecht is, en alleen de hond kent de hondentaal als geen ander. Dit kunnen wij als begeleiders niet eens bedenken hoe de honden onderling met elkaar communiceren. 

 

Connecties in de hersenen opvouwen

 

 

 

Vertrouwen opbouwen

Wederzijds vertrouwen opbouwen met je pup kan je op de volgende manier doen.

Laat je pup beslissingen nemen:

 • Te spelen met een andere hond(en).
 • Respecteer als je puppy iets niet wil.
 • Help en bescherm je pup als hij/zij bang is.
 • Dwing je pup niet tot iets wat je pup nog niet wil of aankan.
 • Zorg dat er positieve associaties worden opgebouwd bij je pup.
 • Leg jou wil niet op bij je pup, laat je pup zelf ondervinden.

Bedenk dat alles wat negatief is, het vertrouwen van je pup in jou schaadt en daardoor je ook direct vele stappen terug doet in het opbouwen van vertrouwen. Bedenk Hierbij dat het opbouwen van vertrouwen het allerbelangrijkste is voor je puppy.

 Hoe belangrijk is het veiligheidsgevoel van je pup?

Dit is een heel groot onderschat probleem bij zowel de nieuwe begeleiders van de puppy’s als bij de hondenscholen. Helaas wordt er nog veel te weinig geïnvesteerd in het veiligheidsgevoel van de puppy’s.

Je kan je afvragen wat belangrijker is? De trucjes die de pups moeten leren op de hondenschool of juist die begeleiding krijgen die de pups echt nodig hebben om hun veiligheidsgevoel te waarborgen en de pup te laten opgroeien tot een stabiele hond die ook graag bij je wil zijn uit eigen vrije wil.

Heel bewust heb ik daarom de Puppy Cursus / Begeleiding ontwikkeld om juist te werken aan het veiligheidsgevoel van je pup in jou goed te ontwikkelen door goede begeleiding d.m.v. het cursus boek en de intensieve online coaching voor de eerste 3 maanden.

Online Puppy coaching